Το υδραγωγείο της Καβάλας (Υδραγωγείο).

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο υδραγωγείο της Καβάλας (Υδραγωγείο). (EL)
Kavala's aqueduct (Aqueduct). (EN)

Στην πίσω όψη έχει γραμματόσημο και φέρει επιγραφή: «Δεσποινίδα Ελένην Θεοδώρου, Οδός Αλκιβιάδου αρ. 4 Αθήναι. Εν Καβάλλα τη 22α Απριλίου 1915. Αγαπητή μου Ελένη. Έλαβον την επιστολήν σου και μετά λύπης μου σου γράφω ότι ο Θεοδόσιος ούτε μας ήρθε ούτε θα μας έλθη διότι έφυγε πολύ μακράν.» (EL)
On the reverse is a stamp bearing the inscription: "Miss Elenin Theodore, Street Alkiviadou no. 4 Athens. Kavala 22 April 1915. My dear Helen. I received your letter and I regret to inform you that Theodore didn't come nor he will, because he went very far." (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown Creator (EN)

Στην πίσω όψη έχει γραμματόσημο και φέρει επιγραφή: «Δεσποινίδα Ελένην Θεοδώρου, Οδός Αλκιβιάδου αρ. 4 Αθήναι. Εν Καβάλλα τη 22α Απριλίου 1915. Αγαπητή μου Ελένη. Έλαβον την επιστολήν σου και μετά λύπης μου σου γράφω ότι ο Θεοδόσιος ούτε μας ήρθε ούτε θα μας έλθη διότι έφυγε πολύ μακράν.» (EL)
On the reverse is a stamp bearing the inscription: "Miss Elenin Theodore, Street Alkiviadou no. 4 Athens. Kavala 22 April 1915. My dear Helen. I received your letter and I regret to inform you that Theodore didn't come nor he will, because he went very far." (EN)

Χαρτοπωλείον “Κόσμος” Καβάλα (EL)
Stationer "Kosmos" Kavala (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Επιστολικό Δελτάριο (EL)
Postcard (EN)


Χαρτοπωλείον “Κόσμος” Καβάλα (EL)
Stationer "Kosmos" Kavala (EN)

Χαρτοπωλείον “Κόσμος” Καβάλα (EL)
Stationer "Kosmos" Kavala (EN)

1915

2015-11-20T03:02:50Z

Εικόνα

Χαρτώο (EL)
Paper (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Χαρτοπωλείον “Κόσμος” Καβάλα (EL)
Stationer "Kosmos" Kavala (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.