Άποψη της νοτιοανατολικής πλευράς της χερσονήσου της Παναγίας από το ύψος του παλιού νοσοκομείου.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο

1970 (EL)
Άποψη της νοτιοανατολικής πλευράς της χερσονήσου της Παναγίας από το ύψος του παλιού νοσοκομείου. (EL)
View of the southeastern side of the peninsula of Panagia the height of the old hospital. (EN)

Άποψη της νοτιοανατολικής πλευράς της χερσονήσου της Παναγίας από το ύψος του παλιού νοσοκομείου. Διακρίνονται ο Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παναγίας), τμήμα του παράλιου τείχους και τμήμα της ακρόπολης. (EL)
View of the southeastern side of the peninsula of Panagia the height of the old hospital. We can see the Church of the Assumption (Virgin), part of the shores wall and part of the citadel. (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown Creator (EN)

Άποψη της νοτιοανατολικής πλευράς της χερσονήσου της Παναγίας από το ύψος του παλιού νοσοκομείου. Διακρίνονται ο Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παναγίας), τμήμα του παράλιου τείχους και τμήμα της ακρόπολης. (EL)
View of the southeastern side of the peninsula of Panagia the height of the old hospital. We can see the Church of the Assumption (Virgin), part of the shores wall and part of the citadel. (EN)

Νικόλαος Τσουμπάκης (EL)
Nikolaos Tsoumpakis (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Επιστολικό Δελτάριο (EL)
Postcard (EN)


Νικόλαος Τσουμπάκης (EL)
Nikolaos Tsoumpakis (EN)

Νικόλαος Τσουμπάκης (EL)
Nikolaos Tsoumpakis (EN)

1970

2015-11-20T03:02:50Z

Εικόνα

Χαρτώο (EL)
Paper (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Νικόλαος Τσουμπάκης (EL)
Nikolaos Tsoumpakis (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.