Άποψη του Ιμαρέτ από την οδό Θ. Πουλίδου.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο

1941 (EL)
Άποψη του Ιμαρέτ από την οδό Θ. Πουλίδου. (EL)
View of the street Imaret Th. Poulidou. (EN)

Στην οπίσθια όψη φέρει γραμματόσημο βουλγαρικό, σφραγίδα ταχυδρομείου με ημερομηνία 4-8-1941 και βουλγαρικό κείμενο. (EL)
The reverse bears Bulgarian stamp, postmark dated 04.08.1941 and Bulgarian text. (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown Creator (EN)

Στην οπίσθια όψη φέρει γραμματόσημο βουλγαρικό, σφραγίδα ταχυδρομείου με ημερομηνία 4-8-1941 και βουλγαρικό κείμενο. (EL)
The reverse bears Bulgarian stamp, postmark dated 04.08.1941 and Bulgarian text. (EN)

Νικόλαος Τσουμπάκης (EL)
Nikolaos Tsoumpakis (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Επιστολικό Δελτάριο (EL)
Postcard (EN)


Νικόλαος Τσουμπάκης (EL)
Nikolaos Tsoumpakis (EN)

Νικόλαος Τσουμπάκης (EL)
Nikolaos Tsoumpakis (EN)

1941

2015-11-20T03:02:50Z

Εικόνα

Χαρτώο (EL)
Paper (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Νικόλαος Τσουμπάκης (EL)
Nikolaos Tsoumpakis (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.