Πανοραμική άποψη του κέντρου της Καβάλας με το παλιό λιμάνι και τις παραλιακές καπναποθήκες.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο

1910 (EL)
Πανοραμική άποψη του κέντρου της Καβάλας με το παλιό λιμάνι και τις παραλιακές καπναποθήκες. (EL)
Panoramic view of Kavala center with the old harbor and the coastal warehouses. (EN)

Στην οπίσθια όψη γράφει: «Εν Νέα Περάμω. Σεβαστέ μου Νουνέ Σου εύχομαι χρόνια πολλά για την ονομαστική σου εορτή. Με εκτήμιση η Αδεξιμιά σου Κατίνα Α. Βέη» (EL)
On the back it is written: "New Peramos. My Esteemed godfather I wish you happy name day. With ektimisi your godchild Katina A. Vei " (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown Creator (EN)

Στην οπίσθια όψη γράφει: «Εν Νέα Περάμω. Σεβαστέ μου Νουνέ Σου εύχομαι χρόνια πολλά για την ονομαστική σου εορτή. Με εκτήμιση η Αδεξιμιά σου Κατίνα Α. Βέη» (EL)
On the back it is written: "New Peramos. My Esteemed godfather I wish you happy name day. With ektimisi your godchild Katina A. Vei " (EN)

Ευάγ. Τεκέλογλου και Σία, Καβάλλα (EL)
Evag. Tekeloglou και Co, Kavala (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Επιστολικό Δελτάριο (EL)
Postcard (EN)


Ευάγ. Τεκέλογλου και Σία, Καβάλλα (EL)
Evag. Tekeloglou και Co, Kavala (EN)

Ευάγ. Τεκέλογλου και Σία, Καβάλλα (EL)
Evag. Tekeloglou και Co, Kavala (EN)

1910

2015-11-20T03:02:50Z

Εικόνα

Χαρτώο (EL)
Paper (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Ευάγ. Τεκέλογλου και Σία, Καβάλλα (EL)
Evag. Tekeloglou και Co, Kavala (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.