Η αρχή της σημερινής οδού Ομονοίας στη διασταύρωσή της με τη σημερινή οδό Δοϊράνης.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο

1940 (EL)
Η αρχή της σημερινής οδού Ομονοίας στη διασταύρωσή της με τη σημερινή οδό Δοϊράνης. (EL)
The beginning of today's road Omonia in intersection with the current Doiranis street. (EN)

Η αρχή της σημερινής οδού Ομονοίας στη διασταύρωσή της με τη σημερινή οδό Δοϊράνης. (EL)
The beginning of today's road Omonia in intersection with the current Doiranis street. (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown Creator (EN)

Η αρχή της σημερινής οδού Ομονοίας στη διασταύρωσή της με τη σημερινή οδό Δοϊράνης. (EL)
The beginning of today's road Omonia in intersection with the current Doiranis street. (EN)

R. Paskoff (EL)
R. Paskoff (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Επιστολικό Δελτάριο (EL)
Postcard (EN)


R. Paskoff (EL)
R. Paskoff (EN)

R. Paskoff (EL)
R. Paskoff (EN)

1940

2015-11-20T03:02:50Z

Εικόνα

Χαρτώο (EL)
Paper (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

R. Paskoff (EL)
R. Paskoff (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.