Η χερσόνησος της Παναγίας από την πλευρά του ναού.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο

1943 (EL)
Η χερσόνησος της Παναγίας από την πλευρά του ναού. (EL)
The peninsula of the Virgin Mary on the side of the church. (EN)

Η χερσόνησος της Παναγίας από την πλευρά του ναού. Διακρίνεται στα αριστερά το στρατιωτικό νοσοκομείο (με το σταυρό στη στέγη) και στα δεξιά ο κοιτώνας των αξιωματικών της Ακρόπολης και ο μιναρές του τεμένους του Χαλήλ Μπέη. Φέρει στην πίσω όψη κείμενο στη βουλγαρική, γραμματόσημο και ημερομηνία 18/5/1943. (EL)
The peninsula of the Virgin Mary on the side of the church. On the left we can see the military hospital (with the cross on the roof) and on the right dormitory officers of the Acropolis and the minaret of the mosque of Halil Bey. ON the reverse side of the photo there is a text in Bulgarian along with a stamp and date of 5/18/1943. (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown Creator (EN)

Η χερσόνησος της Παναγίας από την πλευρά του ναού. Διακρίνεται στα αριστερά το στρατιωτικό νοσοκομείο (με το σταυρό στη στέγη) και στα δεξιά ο κοιτώνας των αξιωματικών της Ακρόπολης και ο μιναρές του τεμένους του Χαλήλ Μπέη. Φέρει στην πίσω όψη κείμενο στη βουλγαρική, γραμματόσημο και ημερομηνία 18/5/1943. (EL)
The peninsula of the Virgin Mary on the side of the church. On the left we can see the military hospital (with the cross on the roof) and on the right dormitory officers of the Acropolis and the minaret of the mosque of Halil Bey. ON the reverse side of the photo there is a text in Bulgarian along with a stamp and date of 5/18/1943. (EN)

R. Paskoff (EL)
R. Paskoff (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Επιστολικό Δελτάριο (EL)
Postcard (EN)


R. Paskoff (EL)
R. Paskoff (EN)

R. Paskoff (EL)
R. Paskoff (EN)

1943

2015-11-20T03:02:50Z

Εικόνα

Χαρτώο (EL)
Paper (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

R. Paskoff (EL)
R. Paskoff (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.