Άποψη της δυτικής πλευράς του Υδραγωγείου (Καμάρες).

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο

1980 (EL)
Άποψη της δυτικής πλευράς του Υδραγωγείου (Καμάρες). (EL)
View of the west side of the aqueduct (Kamares). (EN)

Άποψη της δυτικής πλευράς του Υδραγωγείου (Καμάρες). (EL)
View of the west side of the aqueduct (Kamares). (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown Creator (EN)

Άποψη της δυτικής πλευράς του Υδραγωγείου (Καμάρες). (EL)
View of the west side of the aqueduct (Kamares). (EN)

Ιωάννης Ρέκος και Σία Θεσσαλονίκη (EL)
J. Recos and Co (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Επιστολικό Δελτάριο (EL)
Postcard (EN)


Ιωάννης Ρέκος και Σία Θεσσαλονίκη (EL)
J. Recos and Co (EN)

Ιωάννης Ρέκος και Σία Θεσσαλονίκη (EL)
J. Recos and Co (EN)

1980

2015-11-20T03:02:50Z

Εικόνα

Χαρτώο (EL)
Paper (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Ιωάννης Ρέκος και Σία Θεσσαλονίκη (EL)
J. Recos and Co (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.