Άποψη του λιμανιού της Καβάλας.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο

1980 (EL)
Άποψη του λιμανιού της Καβάλας. (EL)
View of the port of Kavala. (EN)

Άποψη του λιμανιού της Καβάλας. Διακρίνονται στην κορυφή του λόφου η Ακρόπολη και στα δεξιά της φωτογραφίας μέρος του Ιμαρέτ. (EL)
View of the port of Kavala. On the hilltop there is the Acropolis and at the right of the photo, the Imaret. (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown Creator (EN)

Άποψη του λιμανιού της Καβάλας. Διακρίνονται στην κορυφή του λόφου η Ακρόπολη και στα δεξιά της φωτογραφίας μέρος του Ιμαρέτ. (EL)
View of the port of Kavala. On the hilltop there is the Acropolis and at the right of the photo, the Imaret. (EN)

Εμμ. Σ. Διακάκης, Αδριανού 35, Αθήναι (EL)
Emm. S. Diakakis, Adrianou 35, Athens (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Επιστολικό Δελτάριο (EL)
Postcard (EN)


Εμμ. Σ. Διακάκης, Αδριανού 35, Αθήναι (EL)
Emm. S. Diakakis, Adrianou 35, Athens (EN)

Εμμ. Σ. Διακάκης, Αδριανού 35, Αθήναι (EL)
Emm. S. Diakakis, Adrianou 35, Athens (EN)

1980

2015-11-20T03:02:50Z

Εικόνα

Χαρτώο (EL)
Paper (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εμμ. Σ. Διακάκης, Αδριανού 35, Αθήναι (EL)
Emm. S. Diakakis, Adrianou 35, Athens (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.