Άποψη του κέντρου της Καβάλας με το παλιό λιμάνι, τις καπναποθήκες της περιοχής, και τη δυτική άποψη της χερσονήσου της Παναγίας.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆποψη του κέντρου της Καβάλας με το παλιό λιμάνι, τις καπναποθήκες της περιοχής, και τη δυτική άποψη της χερσονήσου της Παναγίας. (EL)
View of the center of Kavala with the old port, the warehouses of the region, and the western view of the peninsula of Panagia. (EN)

Άποψη του κέντρου της Καβάλας με το παλιό λιμάνι, τις καπναποθήκες της περιοχής, και τη δυτική άποψη της χερσονήσου της Παναγίας. Φέρει στο πίσω μέρος το εξής χειρόγραφο κείμενο: «Αγαπητή Σταματία σου στέλνω μία άποψη της Καβάλλας διότι είπες ότι σε ξέχασα και θα σε στήλω κι άλλες όσο όπου δεν γράφουμε εγώ και ο πατέρας δεν έχομε τίποτα είμεθα καλά είναι ανάγκη να γράφομε όλα αυτά είναι σχολαστικά άλλο δεν έχω σας φιλό Στεργ. Μπογιατζής. Κυρίαν Σταμ. Μπογιατζή Βόλον» (EL)
View of the center of Kavala with the old port, the warehouses of the region, and the western view of the peninsula of Panagia. Bring back the following handwritten text: "Dear Stamatia I send you a sense of the crotch because you said to forgot and in columns and other as where they write me and dad do not we have anything we are well need to grafome these are all probing I have another friend Stergiou. Painter. Ladies Stam. Painting Volon" (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown Creator (EN)

Άποψη του κέντρου της Καβάλας με το παλιό λιμάνι, τις καπναποθήκες της περιοχής, και τη δυτική άποψη της χερσονήσου της Παναγίας. Φέρει στο πίσω μέρος το εξής χειρόγραφο κείμενο: «Αγαπητή Σταματία σου στέλνω μία άποψη της Καβάλλας διότι είπες ότι σε ξέχασα και θα σε στήλω κι άλλες όσο όπου δεν γράφουμε εγώ και ο πατέρας δεν έχομε τίποτα είμεθα καλά είναι ανάγκη να γράφομε όλα αυτά είναι σχολαστικά άλλο δεν έχω σας φιλό Στεργ. Μπογιατζής. Κυρίαν Σταμ. Μπογιατζή Βόλον» (EL)
View of the center of Kavala with the old port, the warehouses of the region, and the western view of the peninsula of Panagia. Bring back the following handwritten text: "Dear Stamatia I send you a sense of the crotch because you said to forgot and in columns and other as where they write me and dad do not we have anything we are well need to grafome these are all probing I have another friend Stergiou. Painter. Ladies Stam. Painting Volon" (EN)

Σ. Κ. Διαμαντόπουλος (EL)
S. K. Diamantopoulos (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Επιστολικό Δελτάριο (EL)
Postcard (EN)


Σ. Κ. Διαμαντόπουλος (EL)
S. K. Diamantopoulos (EN)

Σ. Κ. Διαμαντόπουλος (EL)
S. K. Diamantopoulos (EN)

1920

2015-11-20T03:02:50Z

Εικόνα

Χαρτώο (EL)
Paper (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Σ. Κ. Διαμαντόπουλος (EL)
S. K. Diamantopoulos (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.