Το νότιο μέρος της χερσονήσου της Παναγίας από τη δυτική πλευρά.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο νότιο μέρος της χερσονήσου της Παναγίας από τη δυτική πλευρά. (EL)
The southern part of the peninsula of Panagia from the western side. (EN)

Το νότιο μέρος της χερσονήσου της Παναγίας από τη δυτική πλευρά. Διακρίνονται το παράλιο τείχος, το Ιμαρέτ και το καμπαναριό του ναού της Παναγίας. Φέρει στο πίσω μέρος το εξής χειρόγραφο κείμενο: «Αγαπητέ Χρήστο έλαβα το τελευταίο γράμμα σου και ικανοποιών την επιθυμίαν σου σου αποστέλλω μερικές τοποθεσίας της Καβάλλας την οποίαν τόσο ηγάπησες και θεωρείς βέβαια ως δεύτερη πατρίδα. Προ εβδομάδας ήρθε ο θίασος Πλέσσα, αρκετά καλά κατηρτισμένος και θα δώση 20 μόνον παραστάσεις. Ως θέατρον χρησιμεύει το Φάληρον». (EL)
The southern part of the peninsula of Panagia from the western side. Distinguished the coastal wall, Imaret and bell tower of the church of Our Lady. Bring back the following handwritten text: "Dear Chris I received your last letter and compensator your desire you send some site astride which he loved so much and think of course as a second home. Pre week came troupe Plessas quite well trained and will give only 20 performances. As theatron serves Faliro". (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown Creator (EN)

Το νότιο μέρος της χερσονήσου της Παναγίας από τη δυτική πλευρά. Διακρίνονται το παράλιο τείχος, το Ιμαρέτ και το καμπαναριό του ναού της Παναγίας. Φέρει στο πίσω μέρος το εξής χειρόγραφο κείμενο: «Αγαπητέ Χρήστο έλαβα το τελευταίο γράμμα σου και ικανοποιών την επιθυμίαν σου σου αποστέλλω μερικές τοποθεσίας της Καβάλλας την οποίαν τόσο ηγάπησες και θεωρείς βέβαια ως δεύτερη πατρίδα. Προ εβδομάδας ήρθε ο θίασος Πλέσσα, αρκετά καλά κατηρτισμένος και θα δώση 20 μόνον παραστάσεις. Ως θέατρον χρησιμεύει το Φάληρον». (EL)
The southern part of the peninsula of Panagia from the western side. Distinguished the coastal wall, Imaret and bell tower of the church of Our Lady. Bring back the following handwritten text: "Dear Chris I received your last letter and compensator your desire you send some site astride which he loved so much and think of course as a second home. Pre week came troupe Plessas quite well trained and will give only 20 performances. As theatron serves Faliro". (EN)

Δημοτικό Μουσείο Καβάλας (EL)
Municipal Museum of Kavala (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Επιστολικό Δελτάριο (EL)
Postcard (EN)


Δημοτικό Μουσείο Καβάλας (EL)
Municipal Museum of Kavala (EN)

Δημοτικό Μουσείο Καβάλας (EL)
Municipal Museum of Kavala (EN)

1920

2015-11-20T03:02:50Z

Εικόνα

Χαρτώο (EL)
Paper (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Δημοτικό Μουσείο Καβάλας (EL)
Municipal Museum of Kavala (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.