Το νοτιοδυτικό άκρο της χερσονήσου της Παναγίας με το παράλιο τείχος σε πρώτο πλάνο.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο νοτιοδυτικό άκρο της χερσονήσου της Παναγίας με το παράλιο τείχος σε πρώτο πλάνο. (EL)
The southwestern tip of the peninsula of Panagia the coastal wall in the foreground. (EN)

Το νοτιοδυτικό άκρο της χερσονήσου της Παναγίας με το παράλιο τείχος σε πρώτο πλάνο. Στα αριστερά, μέρος του Ιμαρέτ. Φέρει στην πίσω όψη δυσανάγνωστη γαλλική γραφή. (EL)
The southwestern tip of the peninsula of Panagia the coastal wall in the foreground. On the left part, the Imaret. At the back there is an illegible writing in French. (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown Creator (EN)

Το νοτιοδυτικό άκρο της χερσονήσου της Παναγίας με το παράλιο τείχος σε πρώτο πλάνο. Στα αριστερά, μέρος του Ιμαρέτ. Φέρει στην πίσω όψη δυσανάγνωστη γαλλική γραφή. (EL)
The southwestern tip of the peninsula of Panagia the coastal wall in the foreground. On the left part, the Imaret. At the back there is an illegible writing in French. (EN)

Δημοτικό Μουσείο Καβάλας (EL)
Municipal Museum of Kavala (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Επιστολικό Δελτάριο (EL)
Postcard (EN)


Δημοτικό Μουσείο Καβάλας (EL)
Municipal Museum of Kavala (EN)

Δημοτικό Μουσείο Καβάλας (EL)
Municipal Museum of Kavala (EN)

1920

2015-11-20T03:02:50Z

Εικόνα

Χαρτώο (EL)
Paper (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Δημοτικό Μουσείο Καβάλας (EL)
Municipal Museum of Kavala (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.