Η νότια πλευρά της χερσονήσου της Παναγίας από τη θάλασσα.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
Ο σύνδεσμος στο ψηφιακό αρχείο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο

1913 (EL)
Η νότια πλευρά της χερσονήσου της Παναγίας από τη θάλασσα. (EL)
The south side of the peninsula of Panagia from the sea. (EN)

Η νότια πλευρά της χερσονήσου της Παναγίας από τη θάλασσα. Στην κορυφή διακρίνεται η Ακρόπολη. Φέρει στην πίσω όψη δυσανάγνωστη βουλγαρική γραφή. (EL)
The south side of the peninsula of Panagia from the sea. At the top, the Acropolis. At the back, there is an illegible text in Bulgarian. (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown Creator (EN)

Η νότια πλευρά της χερσονήσου της Παναγίας από τη θάλασσα. Στην κορυφή διακρίνεται η Ακρόπολη. Φέρει στην πίσω όψη δυσανάγνωστη βουλγαρική γραφή. (EL)
The south side of the peninsula of Panagia from the sea. At the top, the Acropolis. At the back, there is an illegible text in Bulgarian. (EN)

Δημοτικό Μουσείο Καβάλας (EL)
Municipal Museum of Kavala (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Επιστολικό Δελτάριο (EL)
Postcard (EN)


Δημοτικό Μουσείο Καβάλας (EL)
Municipal Museum of Kavala (EN)

Δημοτικό Μουσείο Καβάλας (EL)
Municipal Museum of Kavala (EN)

1913

2015-11-20T03:02:50Z

Εικόνα

Χαρτώο (EL)
Paper (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Δημοτικό Μουσείο Καβάλας (EL)
Municipal Museum of Kavala (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.