Μία από τις παλαιότερες απόψεις της Καβάλας κατά τη δεκαετία του 1890.

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια ΔιανομήΜία από τις παλαιότερες απόψεις της Καβάλας κατά τη δεκαετία του 1890. (EL)
One of the oldest views of Kavala during the 1890s. (EN)

Πρόκειται για ανατυπώσεις 44 παλιών απόψεων της πόλης από το Φωτογραφικό και Εικονογραφικό Υλικό του ΙΛΑΚ (EL)
It reprints 44 old views of the city from the Photographic and illustrations of ILAK (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown Creator (EN)

Πρόκειται για ανατυπώσεις 44 παλιών απόψεων της πόλης από το Φωτογραφικό και Εικονογραφικό Υλικό του ΙΛΑΚ (EL)
It reprints 44 old views of the city from the Photographic and illustrations of ILAK (EN)

Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας (EL)
Historical and Literary Archives of Kavala (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Επιστολικό Δελτάριο (EL)
Postcard (EN)


Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας (EL)
Historical and Literary Archives of Kavala (EN)

Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας (EL)
Historical and Literary Archives of Kavala (EN)

1890


2015-11-20T03:02:50Z


Εικόνα

Χαρτώο (EL)
Paper (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας (EL)
Historical and Literary Archives of Kavala (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.