Φόρτωση επεξεργασμένων καπνών στις μαούνες.

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια ΔιανομήΦόρτωση επεξεργασμένων καπνών στις μαούνες. (EL)
Loading manufactured tobacco on barges. (EN)

Φόρτωση επεξεργασμένων καπνών στις μαούνες, για να μεταφερθούν στα φορτηγά ατμόπλοια, προκειμένου να εξαχθούν στις παγκόσμιες αγορές. (EL)
Loading manufactured tobacco on barges to be transported in trucks steamers, to be exported to world markets. (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown Creator (EN)

Φόρτωση επεξεργασμένων καπνών στις μαούνες, για να μεταφερθούν στα φορτηγά ατμόπλοια, προκειμένου να εξαχθούν στις παγκόσμιες αγορές. (EL)
Loading manufactured tobacco on barges to be transported in trucks steamers, to be exported to world markets. (EN)

Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας (EL)
Historical and Literary Archives of Kavala (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Επιστολικό Δελτάριο (EL)
Postcard (EN)


Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας (EL)
Historical and Literary Archives of Kavala (EN)

Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας (EL)
Historical and Literary Archives of Kavala (EN)

1910


2015-11-20T03:02:50Z


Εικόνα

Χαρτώο (EL)
Paper (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας (EL)
Historical and Literary Archives of Kavala (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.