Πανοραμική άποψη της Καβάλας όπου διακρίνονται η δυτική πλευρά της παλιάς πόλης και μέρος του νέου εκτός των τειχών τμήματός της.

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια ΔιανομήΠανοραμική άποψη της Καβάλας όπου διακρίνονται η δυτική πλευρά της παλιάς πόλης και μέρος του νέου εκτός των τειχών τμήματός της. (EL)
Panoramic view of Kavala where can been seen the western side of Old city and part of the new outside walls of division. (EN)

Πανοραμική άποψη της Καβάλας όπου διακρίνονται η δυτική πλευρά της παλιάς πόλης και μέρος του νέου εκτός των τειχών τμήματός της. (EL)
Panoramic view of Kavala where can been seen the western side of Old city and part of the new outside walls of division. (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown Creator (EN)

Πανοραμική άποψη της Καβάλας όπου διακρίνονται η δυτική πλευρά της παλιάς πόλης και μέρος του νέου εκτός των τειχών τμήματός της. (EL)
Panoramic view of Kavala where can been seen the western side of Old city and part of the new outside walls of division. (EN)

Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας (EL)
Historical and Literary Archives of Kavala (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Επιστολικό Δελτάριο (EL)
Postcard (EN)


Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας (EL)
Historical and Literary Archives of Kavala (EN)

Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας (EL)
Historical and Literary Archives of Kavala (EN)

1900


2015-11-20T03:02:50Z


Εικόνα

Χαρτώο (EL)
Paper (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας (EL)
Historical and Literary Archives of Kavala (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.