Η βορειοανατολική πλευρά της χερσονήσου της Παναγίας με τμήμα των τειχών και καπναποθήκες της περιοχής.

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια ΔιανομήΗ βορειοανατολική πλευρά της χερσονήσου της Παναγίας με τμήμα των τειχών και καπναποθήκες της περιοχής. (EL)
The northeast side of the peninsula of Panagia section of the walls and warehouses in the region. (EN)

Στην πίσω όψη φέρει επιγραφή: «Άποψις Καβάλλας 6/6/1940» και δυσανάγνωστη υπογραφή. (EL)
On the reverse side bears the inscription: "View of Kavala 06/06/1940" and an illegible signature. (EN)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown Creator (EN)

Στην πίσω όψη φέρει επιγραφή: «Άποψις Καβάλλας 6/6/1940» και δυσανάγνωστη υπογραφή. (EL)
On the reverse side bears the inscription: "View of Kavala 06/06/1940" and an illegible signature. (EN)

Νικόλαος Τσουμπάκης (EL)
Nikolaos Tsoumpakis (EN)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)

Επιστολικό Δελτάριο (EL)
Postcard (EN)


Νικόλαος Τσουμπάκης (EL)
Nikolaos Tsoumpakis (EN)

Νικόλαος Τσουμπάκης (EL)
Nikolaos Tsoumpakis (EN)

1940


2015-11-20T03:02:50Z


Εικόνα

Χαρτώο (EL)
Paper (EN)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Νικόλαος Τσουμπάκης (EL)
Nikolaos Tsoumpakis (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.