Θυμιατήριο με μορφή πεπλοφόρου

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΘυμιατήριο με μορφή πεπλοφόρου (EL)
Incense burner in the form of a peplos-wearing woman (EN)
Brûleur d'encens en forme d'une femme portant le peplos dorique (EN)

Άγνωστος δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)
Créateur inconnu (FR)

Bronze incense-burner in the form of a woman wearing the doric "peplos" and a head-cover in the form of a net. Her arms are raised in order to hold up a bronze cauldron, where the incense was placed. A perforated cover was placed on the rim in order to leave the smoke from the incense disperse. (EN)
Χάλκινο θυμιατήριο με τη μορφή πεπλοφόρου που φοράει δικτυωτό κάλυμμα κεφαλής. Τα χέρια της είναι υψωμένα και κρατούν χάλκινο λέβητα, όπου τοποθετούνταν το θυμίαμα. Ένα τρυπητό σκέπασμα ακουμπούσε στο χείλος για να αφήνει τον καπνό να διαφεύγει. (EN)
Bronze brûleur d'encens sous forme d'une femme portant le péplum dorique et une nette en couverture de la tête. Ses mains sont levées pour tenir un chaudron en cuivre, ou on placait l'encens. Un couvercle perforé s'appuyait sur les lèvres pour laisser les fumées disperser dans l'air. (FR)

Λειτουργικό αντικείμενο (EL)
Liturgical object (EN)
Liturgical object (FR)

Μεταλλοτεχνία (EL)
Metallurgy (EN)
Metallurgy (FR)


Rolley, C., Les statuettes en bronze, Fouilles de Delphes 5, 1969, p. 155-159 και Pl. XLVII (EL)
Rolley, C., Les statuettes en bronze, Fouilles de Delphes 5, 1969, p. 155-159 και Pl. XLVII (EN)

5ος αι. π.Χ. (EL)
5th c. B.C. (EN)
5e s. av. J.-C. (FR)

ύψος 26 εκ., διάμετρος λέβητα 18 εκ. (EL)
height 26 cm., diameter of cauldron 18 cm. (EN)
hauteur 26 cm., diametre du chaudron 18 cm. (FR)

Αποθέτης Ιεράς Οδού- Αρχαιολογικός χώρος Δελφών (EL)
Archaeological site of Delphi, dump of the Sacred Way (EN)
Site archéologique de Delphes, depositoire de la Voie Sacrée (FR)

Κλασική περίοδος (EL)
Classical Period (EN)
Classical Period (FR)

2015-04-20T16:26:41Z

Εικόνα

Χαλκός (EL)
copper (EN)
cuivre (FR)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δελφών (EL)
Ephorate of Antiquities of Delphi (EN)
Ephorie d' Antiquites de Delphes (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.