Πλαστικό αγγείο στη μορφή χορεύτριας

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια ΔιανομήΠλαστικό αγγείο στη μορφή χορεύτριας (EL)
Terracotta vase with plastic decoration in the form of a danser (EN)
Vase en terre cuite avec décoration plastique en forme d'un danser (FR)

Άγνωστος δημιουργός
Unknown creator

Πλαστικό αγγείο (λήκυθος) στη μορφή πτερωτή χορεύτριας η οποία φέρει στην κεφαλή περσικό κάλυμμα (τιάρα) και ανατολίτικα ενδύματα. Η μορφή καλύπτεται με λευκό επίχρισμα. (EL)
Vase (lekythos) with plastic decoration in the form of a winged danser, which bears a Persian headcover (tiara) and oriental dress. The form is covered in a white pigment. (EN)
Vase (lécythe) avec une décoration en plastique sous la forme d'une danseeuse ailée, qui porte un couvercle de tete perse (diadème) et des robes orientales. La forme est recouvert d'un pigment blanc. (FR)


Δελφοί

Ύψος 0,185 μ. (EL)
Height 0.185 m. (EN)
Hauteur 0.185 m. (FR)

2015-08-06

Κλασική περίοδος
Classical Period

2015-08-13T13:11:56Z
Εικόνα

πηλός (EL)
clay (EN)
argile (FR)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (EL)
Ephorate of Antiquities of Phocis (EN)
Ephorie des Antiquités de Phocide (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

http://hdl.handle.net/11535/100*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.