Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοστήριγμα τραπεζοφόρου (EL)
Stand of a table carrier (EN)
Support d'une table (FR)

Άγνωστος δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)
Créateur inconnu (FR)

Τμήμα από το στήριγμα τραπεζοφόρου στη μορφή πεσσίσκου. Διατηρείται η άνω απόληξη του στηρίγματος, η επίστεψη του οποίου έχει τη μορφή άβακα. Στην όψη του πεσσίσκου είναι έξεργα δουλεμένη η κεφαλή γυναικείας μορφης με τα χαρακτηριστικά της να αποδίδονται με τρόπο αρχαϊστικό. (EL)
Part of the stand of a table-carrier in the form of a pillar. The upper part of the stand is preserved, crowned by an abax. On the front of the pillar is represented in relief the head of a female figure with facial characteristics rendered in an archaizing style. (EN)
Une partie de support d'une table sous la forme d'un pilier. La partie supérieure du support est conservé, couronné par un abax. Sur le front du pilier est représentée en relief la tête d'une figure féminine avec des traits rendus dans un style archaïsant. (FR)

Λειτουργικό αντικείμενο (EL)
Liturgical object (EN)
Liturgical object (FR)

Γλυπτική (EL)
Sculpture (EN)
Sculpture (FR)


1ος-2ος αι. μ.Χ. (EL)
1st-2nd c. A.D. (EN)
1e-2e s. ap. J.-C. (FR)

Ύψος 0,13 μ. (EL)
Height 0.13 m. (EN)
Hauteur 0.13 m. (FR)

Δελφοί (EL)
Delphi (EN)
Delphes (FR)

Ρωμαϊκή Περίοδος - Ύστερη Αρχαιότητα (EL)
Roman - Late antiquity Period (EN)
Roman - Late antiquity Period (FR)

2015-08-13T15:24:13Z

Κείμενο/PDF

Λευκό μάρμαρο (EL)
white marble (EN)
marbre blanc (FR)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (EL)
Ephorate of Antiquities of Phokis (EN)
Ephorie des Antiquités de Phocide (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.