Ψηφιδωτό οικίας αυτοκρατορικών χρόνων από την Άμφισσα

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια ΔιανομήΨηφιδωτό οικίας αυτοκρατορικών χρόνων από την Άμφισσα (EL)
Mosaic in a Roman imperial era house at Amphissa (EN)
Mosaique d'une maison de l'époque impériale à Amphisse (FR)

Άγνωστος δημιουργός
Unknown creator

Τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου από οικία αυτοκρατορικών χρόνων στην Άμφισσα. Εικονίζει πτηνά και φυτά μέσα σε μετάλλια, τα οποία περιβάλλονται από ταινίες. Στη μία πλευρά ορίζεται από κυμάτιο. (EL)
Part of a mosaic floor from a house of the Roman imperial period in Amphissa. It depicts birds and plants within medallions, surrounded by bands. On one side it is flanked by a cyma recta. (EN)
Part d'un sol en mosaique provenant d'une maison de l'epoque Romaine imperiale de Amphisse. Il présente des oiseaux et de plantes dans des medaillons, flanqués par des bandes. D'un côté, il est flanqué aussi par un cyma recta. (FR)

Ζωγραφική

Άμφισσα, έπαυλη αυτοκρατορικών χρόνων

Ρωμαϊκοί αυτοκρατορικοί χρόνοι (1ος-2ος αι. μ.Χ.) (EL)
Roman imperial period (1st-2nd c. AD) (EN)
Epoque romaine impériale (1e-2e c. ap. J.-C) (FR)

Ρωμαϊκή Περίοδος - Ύστερη Αρχαιότητα
Roman - Late antiquity Period

2015-08-13T15:37:18Z
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας (EL)
Ephorate of Antiquities of Phocis (EN)
Ephorie des Antiquités de Phocide (FR)

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας (EL)
Ephorate of Antiquities of Phokis (EN)
Ephorie des Antiquités de Phocide (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

http://hdl.handle.net/11535/103*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.