Λαξευτός τάφος στη θέση “Μύλος” στο Γαλαξείδι

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΛαξευτός τάφος στη θέση “Μύλος” στο Γαλαξείδι (EL)
Rock-cut tomb on the site “Mylos” in Galaxidi (EN)
Tombeau taillé dans le rocher sur le site « Mylos » à Galaxeidi (FR)

Άγνωστος δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)
Créateur inconnu (FR)

Είσοδος λαξευτού τάφου στη θέση Μύλος, στην είσοδο του Γαλαξειδιού. Η φωτογραφία εικονίζει τις σκάλες που οδηγούσαν στον τάφο από την εσωτερική πλευρά. Ο τάφος έχει λαξευθεί σε φυσικό σπηλαιώδες όρυγμα και χρονολογείται στους ρωμαϊκούς χρόνους. (EL)
Entrance to the rock-cut tomb at the site “Mylos” at the entrance of Galaxidi. The picture shows the staircase leading into the tomb from the interior. The tomb is carved in a natural cave opening and dates to the Roman period. (EN)
Entrée à un tombeau taillé dans le rocher au site “Mylos” à l'entrée de Galaxidi. La photo montre les escaliers qui menent dans le tombeau par l'interieur de celui-ci. Le tombeau est taillé dans une cavité naturelle et date de l'ère romaine. (FR)

Μνημείο (EL)
Monument (EN)
Monument (FR)

Μνημεία (EL)
Monuments (EN)
Monuments (FR)


Α. Τσαρούχα, “Χάλειον”, Οδυσσεύς, δικτυακός τόπος ΥΠΠΟΑ http://odysseus.culture.gr/h/3/gh352.jsp?obj_id=2425 (EL)
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh352.jsp?obj_id=2425 (EN)
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh352.jsp?obj_id=2425 (FR)

Ρωμαϊκή Περίοδος - Ύστερη Αρχαιότητα (EL)
Roman - Late antiquity Period (EN)
Roman - Late antiquity Period (FR)

2015-08-13T15:39:22Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας (EL)
Ephorate of Antiquities of Phokis (EN)
Ephorie des Antiquités de Phocide (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.