Λαξευτός τάφος στη θέση “Μύλος” στο Γαλαξείδι

Λαξευτός τάφος στη θέση “Μύλος” στο Γαλαξείδι

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος   

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
από την Υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης Ψηφιακού Περιεχομένου του ΕΚΤ.
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_NC_SAΛαξευτός τάφος στη θέση “Μύλος” στο Γαλαξείδι (EL)
Rock-cut tomb on the site “Mylos” in Galaxidi (EN)
Tombeau taillé dans le rocher sur le site « Mylos » à Galaxeidi (FR)

Άγνωστος δημιουργός
Unknown creator

Είσοδος λαξευτού τάφου στη θέση Μύλος, στην είσοδο του Γαλαξειδιού. Η φωτογραφία εικονίζει τις σκάλες που οδηγούσαν στον τάφο από την εσωτερική πλευρά. Ο τάφος έχει λαξευθεί σε φυσικό σπηλαιώδες όρυγμα και χρονολογείται στους ρωμαϊκούς χρόνους. (EL)
Entrance to the rock-cut tomb at the site “Mylos” at the entrance of Galaxidi. The picture shows the staircase leading into the tomb from the interior. The tomb is carved in a natural cave opening and dates to the Roman period. (EN)
Entrée à un tombeau taillé dans le rocher au site “Mylos” à l'entrée de Galaxidi. La photo montre les escaliers qui menent dans le tombeau par l'interieur de celui-ci. Le tombeau est taillé dans une cavité naturelle et date de l'ère romaine. (FR)


Ρωμαϊκή Περίοδος - Ύστερη Αρχαιότητα
Roman - Late antiquity Period

2015-08-13T15:39:22Z
Α. Τσαρούχα, “Χάλειον”, Οδυσσεύς, δικτυακός τόπος ΥΠΠΟΑ http://odysseus.culture.gr/h/3/gh352.jsp?obj_id=2425 (EL)
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh352.jsp?obj_id=2425
http://odysseus.culture.gr/h/3/gh352.jsp?obj_id=2425

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας (EL)
Ephorate of Antiquities of Phokis (EN)
Ephorie des Antiquités de Phocide (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

http://hdl.handle.net/11535/105*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.