Κατάλοιπα οικιών ελληνιστικής εποχής στον αγρό Παπαϊωάννου στην Τολοφώνα.

Κατάλοιπα οικιών ελληνιστικής εποχής στον αγρό Παπαϊωάννου στην Τολοφώνα.

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος   

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
από την Υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης Ψηφιακού Περιεχομένου του ΕΚΤ.
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_NC_SAΚατάλοιπα οικιών ελληνιστικής εποχής στον αγρό Παπαϊωάννου στην Τολοφώνα. (EL)
Remains of Hellenistic houses in the field belonging to I. Papaioannou at Tolophon. (EN)
Vestiges des maison de l'époque hellenistique dans le champ de I. Papaioannou à Tolophon. (FR)

Άγνωστος δημιουργός
Unknown creator

Ίχνη οικιών με αποθηκευτικούς και εργαστηριακούς χώρους, που ανακαλύφθηκαν σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Ι. Παπαϊωάννου στο λόφο Πίθα στην Τολοφώνα. Στο κεντρικό τμήμα του αγροτεμαχίου, που είχε ήδη ανασκαφεί, διενεργήθηκαν ανασκαφές το 2007, οι οποίες αποκάλυψαν, εκτός από τα οικιστικά κατάλοιπα, κεραμική ελληνιστικών χρόνων, αγνύθες, σφονδύλια και μολύβδινους συνδέσμους. Τα κινητά ευρήματα βοήθησαν στη χρονολόγηση των οικοδομικών καταλοίπων στον 3ο-2ο αιώνα π.Χ. (EL)
Traces of houses with storage rooms and workshops, discovered in the field of I. Papaioannou on the hill Pitha at Tolophon. In the central part of the field, which had already been excavated in the past, were carried out excavations in 2007, which revealed not only remains of houses, but also large number of Hellenistic pots, loomweights and spindle whorls and metal binds. These movable finds helped date the building remains in the 3rd-2nd c. B.C. (EN)
Traces de maisons avec des entrepôts et des ateliers, découvertes dans le domaine de l'I. Papaioannou sur la colline Pitha au Tolophon. Dans la partie centrale du champ, qui avait déjà été fouillé, ont été réalisées des fouilles en 2007, qui ont révélé non seulement des restes de maisons, mais aussi un grand nombre de pots hellénistiques, des verticiles et des liens métalliques. Ces trouvailles mobiles ont aidé à dater les vestiges des bâtiments au troisième et au deuxième avant Jésus-Christ. (FR)


Τολοφώνα, οικόπεδο Ι. Παπαϊωάννου

3ος-2ος αι. π.Χ. (EL)
3d-2nd c. B.C. (EN)
3e-2e s. av. J.-C. (FR)

Ελληνιστική Περίοδος
Hellenistic Period

2015-08-13T15:44:00Z
Α. Τσαρούχα,Αρχαιολογικό Δελτίο 63, 2008, σελ. 625-626 (EL)
A. Tsarouha,Αρχαιολογικό Δελτίο 63, 2008, p. 625-626 (EN)
A. Tsarouha,Αρχαιολογικό Δελτίο 63, 2008, p. 625-626 (FR)

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας (EL)
Ephorate of Antiquities of Phokis (EN)
Ephorie des Antiquites de Phocide (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

http://hdl.handle.net/11535/107*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.