Εγκύκλιος για την παύση δωρεάν εισόδου στους στρατιωτικούς με την υπογραφή της ανακωχής (1918).

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια ΔιανομήΕγκύκλιος για την παύση δωρεάν εισόδου στους στρατιωτικούς με την υπογραφή της ανακωχής (1918). (EL)
Circular for the interruption of free entrance to the military officers upon the signing of the peace treaty (1918). (EN)
Circulaire pour l'interruption de l'entrée gratuite aux officiers militaires lors de la signature du traité de paix (1918). (FR)

Ν. Παππαδάκης
N. Pappadakis

Επιστολή του Εφόρου Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, Φωκίδας Ευβοίας προς τον επιμελητή αρχαιοτήτων Δελφών Α.Ε. Κοντολέοντα με τον οποίο του καθιστά γνωστό ότι, εφόσον υπογραφεί η ανακωχή για τη λήξη του πολέμου, η δωρεάν είσοδος στο Μουσείο για τους στρατιωτικούς θα παύσει να ισχύει. (EL)
Letter by the Ephor of Antiquities of Boeotia, Phokis, Euobea to the curator of antiquitiesof Delphi, A.E. Kondoleon, in which the former notifies the latter that, once the peace treaty ending the war is signed, the free entrance to the Museum for military officers will no longer be valid. (EN)
Lettre par le Directeur de l'Ephorie des Antiquités de la Béotie, Phocide, Euobee au curateur des antiquites De Delphes, A.E. Kondoleon, dans lequel le premier informe le dernier que, une fois le traité de paix mettant fin à la guerre est signé, l'entrée gratuite au Musée pour les officiers militaires ne sera plus valide. (FR)

Έγγραφο

1918 (EL)

Νεότερη Περίοδος
Modern Period

2015-08-14T14:37:47Z
Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας (EL)
Ephorate of Antiquities of Phokis (EN)
Ephorie des Antiquités de Phocide (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

http://hdl.handle.net/11535/108*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.