Κρήνη και οικιστικό συγκρότημα 'Φλεντζάλα', Άμφισσα

Κρήνη και οικιστικό συγκρότημα 'Φλεντζάλα', Άμφισσα

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος   

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
από την Υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης Ψηφιακού Περιεχομένου του ΕΚΤ.
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_NC_SAΚρήνη και οικιστικό συγκρότημα 'Φλεντζάλα', Άμφισσα (EL)
Fountain and house complex “Flentzala”, Amphissa (EN)
Fontaine et maison “Flentzala”, Amphisse (FR)

Άγνωστος δημιουργός
Unknown creator

Στη συνοικία Μάνδρα της Άμφισσας βρίσκεται ένα οικοδομικό συγκρότημα που περιλαμβάνει την οικία “Φλεντζαλά” ή “Φρεντζαλά”, στον εξωτερικό τοίχο της οποίας είναι εντοιχισμένη η ομώνυμη κρήνη. Αποτελούσε κοινόχρηστη κρήνη στην οθωμανική περίοδο. Σήμερα το συγκρότημα έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο μνημείο, μαζί με την πλατεία που βρίσκεται έμπροσθέν του. (EL)
In the quarter Mandra of Amphissa is situated a building complex comprising the house “Flentzala” or Frentzala, on the exterior wall of which is incorporated a fountain bearing the same name. It was a fountain for communal usage in the Ottoman period. Today, the complex has been declared a historic monument, along with the square situated in front of it. (EN)
Dans le quartier Mandra a Amphisse est situé un complexe de bâtiments comprenant la maison "Flentzala" ou « Frentzala », sur le mur extérieur de laquelle est incorporée une fontaine portant le même nom. Ç' était une fontaine pour utilisation communale pendant l'époque ottomane. Aujourd'hui, le complexe est déclaré monument historique, ainsi que la place située juste en face. (FR)


Περ. 1700 (EL)
Ca 1700 (EN)

Οθωμανική Περίοδος
Ottoman Period

2015-08-14T14:39:12Z
Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας (EL)
Ephorate of Antiquities of Phokis (EN)
Ephorie des Antiquités de Phocide (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

http://hdl.handle.net/11535/109*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.