Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΛεοπάρδαλη από μάργαρο (EL)
Mother-of-pearl leopard (EN)
Leopard en nacre (FR)

Άγνωστος δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)
Créateur inconnu (FR)

Ολόγλυφο αιλουροειδές από μάργαρο, πιθανότατα λεοπάρδαλη. Αποσπασματικά σωζόμενο, καθώς λείπουν τμήματα του κορμού και των ποδών καθώς και η ουρά. Το στόμα του είναι ανοιχτό και φορά περιλαίμιο, σα να πρόκειται για οικόσιτο ζώο. Το κεφάλι έχει αποδοθεί με τρόπο απόλυτα φυσιοκρατικό, ενώ το σώμα καλύπτεται από μικρές οπές διαμέτρου ενός χιλιοστού που περιβάλλονται από ρηχούς δακτυλίους, σχηματίζοντας ομόκεντρους κύκλους.Βρέθηκε στο τρικλίνιο της Νοτιοανατολικής Έπαυλης στους Δελφούς. Εκτιμάται ότι αποτελούσε διακοσμητική απόληξη ξύλινου στελέχους, ίσως μικρού σκήπτρου ή αδραχτιού ή και στολίδι ερεισίνωτου ξύλινου καθίσματος. (EL)
Feline figure, most probably a leopard, made of mother of pearl. It is not intact, as parts of the torso and the paws as well as the tail are missing. Its mouth is agast and it wears a collar as if it is a domestic animal. The head is totally naturalistic, whereas the body is covered with little holes (1 mm diameter), surrounded by shallow rings, thus forming concentric cycles. It was found at the triclinium of the Southeastern Estate in Delphi. It is identified as decorative tip of a wooden stem, possibly a scepter or a gore, or maybe as a decorative element of the back of a wooden seat. (EN)
Figure féline, probablement un léopard, en nacre. Il ne est pas intact, comme parties du torse et les pattes ainsi que la queue sont manquants. Sa bouche est mi-ouverte et il porte un collier comme si ce est un animal domestique. La tête est totalement naturaliste, tandis que le corps est couvert de petits trous (diamètre de 1 mm), entourés par des anneaux peu profonds, formant ainsi des cycles concentriques. Il a été trouvé au triclinium de la villa Sud-est Northeastern à Delphes. Il est identifié comme la pointe de décoration d'une tige en bois, peut-être un sceptre ou gore, ou peut-être comme un élément décoratif de l'arrière d'un siège en bois. (FR)

Λειτουργικό αντικείμενο (EL)
Liturgical object (EN)
Liturgical object (FR)

Μικροτεχνία (EL)
Minor Art (EN)
Minor Art (FR)


Πετρίδης, Π., Μάργαρον ἐς χεῖρας τὰς ἐμὰς τῇ προτεραίᾳ ἐμπέπτωκεν. Η λεοπάρδαλη των Δελφών και τα αντικείμενα μικροτεχνίας από μάργαρο, στο O.Gratziou, Ch. Loukos (eds), Ψηφίδες. Μελέτες Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Τέχνης στη μνήμη της Στέλλας Παπαδάκη-Oekland, Ηράκλειο 2009, 73-84 (EL)
Πετρίδης, Π., Μάργαρον ἐς χεῖρας τὰς ἐμὰς τῇ προτεραίᾳ ἐμπέπτωκεν. Η λεοπάρδαλη των Δελφών και τα αντικείμενα μικροτεχνίας από μάργαρο, στο O.Gratziou, Ch. Loukos (eds), Ψηφίδες. Μελέτες Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Τέχνης στη μνήμη της Στέλλας Παπαδάκη-Oekland, Ηράκλειο 2009, 73-84 (EN)

5ος -6ος αι. μ.Χ. (EL)
5th-6th c. A.D. (EN)
5e-6e s. ap.J.-C. (FR)

Νοτιοανατολική Έπαυλη (EL)
Southeastern villa (EN)
Villa sud-est (FR)

Βυζαντινή Περίοδος (EL)
Byzantine Period (EN)
Byzantine Period (FR)

2015-04-20T19:20:27Z

Εικόνα

μάργαρο (EL)
mother-of-pearl (EN)
nacre (FR)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (EL)
Ephorate of Antiquities of Phocis (EN)
Ephorie des Antiquités de Phocis (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.