Κρήνη Κόκκινου περιοχή Αγίου Αθανασίου, Άμφισσα

Κρήνη Κόκκινου περιοχή Αγίου Αθανασίου, Άμφισσα

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος   

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
από την Υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης Ψηφιακού Περιεχομένου του ΕΚΤ.
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_NC_SAΚρήνη Κόκκινου περιοχή Αγίου Αθανασίου, Άμφισσα (EL)
Kokkinos' fountain in the region of Agios Athanasios, Amphissa (EN)
Fontaine de Kokkinos à l'endroit de Agios Athanasios, Amphisse (FR)

Άγνωστος δημιουργός
Unknown creator

Κρήνη οθωμανικής περιόδου ενσωματωμένη στην παραδοσιακή οικία Κόκκινου στην περιοχή Αγίου Αθανασίου Άμφισσας. (EL)
Fountain of the Ottoman period incorporated in the traditional Kokkinos' house in the area of Agios Athanassios, Amphissa. (EN)
Fontaine de l'époque ottoman incorporée dans la maison traditionelle de Kokkinos dans la region de Agios Athanasios à Amphisse. (FR)


18ος αι. (EL)
18th c. (EN)
18e s. (FR)

Οθωμανική Περίοδος
Ottoman Period

2015-08-14T14:41:24Z
Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας (EL)
Ephorate of Antiquities of Phokis (EN)
Ephorie des Antiquités de Phocide (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

http://hdl.handle.net/11535/111*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.