Ρωμαϊκή οικία στην Άμφισσα

Ρωμαϊκή οικία στην Άμφισσα

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος   

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
από την Υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης Ψηφιακού Περιεχομένου του ΕΚΤ.
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_NC_SAΡωμαϊκή οικία στην Άμφισσα (EL)
Roman house in Amphissa (EN)
Maison romaine a Amphisse (FR)

Άγνωστος δημιουργός
Unknown creator

Οικία ρωμαϊκής αυτοκρατορικής περιόδου που ανασκάφηκε στην οδό Κοττορού στην Άμφισσα. (EL)
House of the Roman Imperial period excavated on Kottorou street at Amphissa. (EN)
Maison de la periode romaine imperiale decouverte pendant des fouilles a rue Kottorou a Amphisse. (FR)


Άμφισσα

Ρωμαϊκοί αυτοκρατορικοί χρόνοι (1ος-2ος αι. μ.Χ.) (EL)
Roman imperial period (1st-2nd c. AD) (EN)
Epoque romaine impériale (1e-2e c. ap. J.-C) (FR)

Ρωμαϊκή Περίοδος - Ύστερη Αρχαιότητα
Roman - Late antiquity Period

2015-08-15T06:37:13Z
Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (EL)
Ephorate of Antiquities of Phokis (EN)
Ephorie des Antiquités de Phocide (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

http://hdl.handle.net/11535/116*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.