Προσχέδιο επιστολής όπου ανακοινώνονται εργασίες στο τέμενος της Αθηνάς Προναίας.

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια ΔιανομήΠροσχέδιο επιστολής όπου ανακοινώνονται εργασίες στο τέμενος της Αθηνάς Προναίας. (EL)
Hand-written draft letter where works at the the sanctuary of Athena Pronaia are announced (EN)
Esquisse de lettre écrite a la main, où des travaux au sanctuaire d'Athéna Pronaia sont annoncés (FR)

Α.Ε. Κοντολέων
A.E.Kondoleon

Προσχέδιο επιστολής του Α. Σ. Κοντολέοντος, επιμελητή αρχαιοτήτων των Δελφών, με την οποία ενημερώνει το υπουργείο ότι την 12η Ιουνίου 1920 άρχισαν ανασκαφικές εργασίες, συμπληρωματικές προς τις αρχικές, οι οποίες θα αποκαλύψουν τη θεμελίωση της ανατολικής θύρας του τεμένους της Αθηνάς Προναίας. (EL)
Draft hand-written letter by A. S. Kondoleon, curator of antiquities at Delphi, who informs the ministry that on the 12th June 1920 started excavation work, complementary to the former ones, which aimed at revealing the foundations of the eastern gate of the sanctuary of Athena Pronaia. (EN)
Esquisse de lettre écrite à la main par A.S. Kondoleon, curateur des antiquités a Delphes, qui informe le ministère que le 12e Juin 1920 ont commencé des travaux de fouilles, complémentaires aux fouilles précédentes, qui visaient à révéler les fondements de la porte orientale du sanctuaire d'Athéna Pronaia. (FR)

Έγγραφο

Δελφοί

1920-06-12

Νεότερη Περίοδος
Modern Period

2015-08-15T19:35:54Z
Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας (EL)
Ephorate of Antiquities of Phokis (EN)
Ephorie des Antiquités de Phocide (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

http://hdl.handle.net/11535/126*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.