Φωτογράφιση αρχαιοτήτων από τον Boissonas

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια ΔιανομήΦωτογράφιση αρχαιοτήτων από τον Boissonas (EL)
Photographing of antiquities by Boissonas (EN)
Prise de photos des antiquités par Boissonas (FR)

Δ. Δίγκας
D. Digas

Ο Γαλλοελβετός φωτογράφος Fred Boissonas επισκέφθηκε πολλές φορές την Ελλάδα στο διάστημα 1903-1930 φωτογραφίζοντας τόσο μνημεία και τοπία, όσο και σκηνές καθημερινής ζωής. Η συγκεκριμένη εγκύκλιος του Υπουργείου Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως γνωστοποιεί στους εφόρους αρχαιοτήτων και τους διευθυντές μουσείων σε όλη τη χώρα, μεταξύ αυτών και στους Δελφούς, ότι θα πρέπει να διευκολύνουν τον Boissonas στο έργο του και να του επιτρέψουν να φωτογραφίσει ό,τι θελήσει. (EL)
The French-Swiss photographer Fred Boissonas visited Greece several times in the period 1903-1930, taking pictures of monuments and landscapes as well as of daily life scenes. This particular circular of the Ministry of Ecclesiastic Affairs and Public Education announces to the Curators of Antiquities and the Directors of Museums all over Greece, among which to those in Delphi as well, that they should facilitate Boissonas in his work and allow him to take pictures of any antiquities he might wish. (EN)
Le photographe français-suisse Fred Boissonnas a visité la Grèce à plusieurs reprises dans la période 1903-1930, afin de prendre des photos de monuments et des paysages ainsi que des scènes de la vie quotidienne. Cette circulaire du ministère des Affaires ecclésiastiques et de l'éducation publique annonce aux curateurs des antiquités et aux directeurs des musées dans tous le pays, parmi eux ainsi à ceux de Delphes, qu'ils devraient façiliter Boissonas dans son travail et lui permettre de prendre des photos de toutes les antiquités qu'il voudrait. (FR)

Έγγραφο

Αθήνα

1919-05-16

Νεότερη Περίοδος
Modern Period

2015-08-15T19:37:15Z
Des Cyclades en Crète au gré du vent. Πρόλογος Gustave Fougères. Αρχαιολογικές σημειώσεις G. Nicole. Genève, Boissonnas & Co. Éditions d'Art et de Sciences, 1919 (EL)
Des Cyclades en Crète au gré du vent. Preface Gustave Fougères. Archaeological notes G. Nicole. Genève, Boissonnas & Co. Éditions d'Art et de Sciences, 1919 (EN)
Des Cyclades en Crète au gré du vent. Préface Gustave Fougères. Notes archéologiqes G. Nicole. Genève, Boissonnas & Co. Éditions d'Art et de Sciences, 1919 (FR)

Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας (EL)
Ephorie des Antiquités de Phocide (EN)
Ephorate of Antiquities of Phokis (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

http://hdl.handle.net/11535/127*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.