Χειρόγραφη επιστολή του Α.Ε.Κοντολέοντος προς το υπουργείο Παιδείας για την πρόθεση του Σικελιανού να περιφράξει την Κασταλία (1923).

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια ΔιανομήΧειρόγραφη επιστολή του Α.Ε.Κοντολέοντος προς το υπουργείο Παιδείας για την πρόθεση του Σικελιανού να περιφράξει την Κασταλία (1923). (EL)
Hand-written letter by A.E. Kondoleon to the Ministry of Education on Sikelianos' intention to fence Castalia (1923). (EN)
Lettre écrite a la main par A.E. Kondoleon au ministère de l'Education, sur l' intention de Sikelianos de construire une palissade autour de la fontaine Castalie (1923). (FR)

Α. Ε. Κοντολέων
A.E. Kondoleon

Χειρόγραφη επιστολή του Εφόρου Αρχαιοτήτων Δελφών Α.Ε.Κοντολέοντος προς το υπουργείο Παιδείας με το οποίο κοινοποιείται η επιθυμία του Άγγελου Σικελιανού να περιφράξει με δικά του έξοδα την Κασταλία πηγή (1923). (EL)
Hand-written letter by the Curator of Antiquities of Delphi A.E. Kondoleon to the Ministry of Education, in which he announces the desire of Angelos Sikelianos to fence Castalia fountain at his own expenses (1923). (EN)
Lettre écrite a la main par le curateur des Antiquités de Delphes A.E. Kondoleon au ministère de l'Education, dans laquelle il confide le désir de Angelos Sikelianos de construire une palissade autour de la fontaine Castalia à ses propres frais (1923). (FR)

Έγγραφο

1923-05-18

Νεότερη Περίοδος
Modern Period

2015-08-15T19:38:35Z
Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας (EL)
Ephorie d'Antiquites de Phocide (EN)
Ephorate of Antiquities of Phokis (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

http://hdl.handle.net/11535/128*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.