Κατάλοιπα του βυζαντινού ναού του Αγ. Χριστοφόρου στο Πολύδροσο

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚατάλοιπα του βυζαντινού ναού του Αγ. Χριστοφόρου στο Πολύδροσο (EL)
Remains of the Byzantine church of St. Christopher at Polydroso. (EN)
Vestiges de l'église byzantine de St. Christophe à Polydroso (FR)

Άγνωστος Δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)
Créateur inconnu (FR)

Άγνωστος δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)
Créateur inconnu (FR)

Κατάλοιπα της παλαιοχριστιανικής βασιλικής του Αγίου Χριστοφόρου που οικοδομήθηκε σε προγενέστερο άνδηρο επάνω από τις πηγές του βοιωτικού Κηφισού. (EL)
Remains of the early Christian basilica of St. Christopher which was constructed on an earlier terrace above the springs of the river Cephisus. (EN)
Vestiges de l'église paléochrétienne de St. Christophe, qui a été érigée sur une terrace préexistante au dessus des sources de la rivière Céphisus. (FR)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)
Photo (FR)

Μνημεία (EL)
Monuments (EN)
Monuments (FR)


Εφορεία αρχαιοτήτων Φωκίδας (EL)
Ephorate of antiquities of Phocis (EN)
Ephorie des Antiquités de Phocide (FR)

6ος αι. μ.Χ. (EL)
6th c. A.D. (EN)
6e s. ap. J.-C. (FR)

Βυζαντινή Περίοδος (EL)
Byzantine Period (EN)
Byzantine Period (FR)

2015-08-15T19:46:21Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας (EL)
Ephorate of Antiquities of Phokis (EN)
Ephorie des Antiquités de Phocide (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.