Λιμενικές εγκαταστάσεις στην Κίρρα

Λιμενικές εγκαταστάσεις στην Κίρρα

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος   

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
από την Υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης Ψηφιακού Περιεχομένου του ΕΚΤ.
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_NC_SAΛιμενικές εγκαταστάσεις στην Κίρρα (EL)
Ηarbour remains at Kirra (EN)
Vestiges du port à Kirra (FR)

Άγνωστος δημιουργός
Unknown creator

Ερείπια λιμενικών εγκαταστάσεων μεσαιωνικών χρόνων στην παραλία της Κίρρας. Στις εγκαταστάσεις αυτές χρησιμοποιήθηκε οικοδομικό υλικό από το αρχαίο λιμάνι. Η Κίρρα, ενωμένη σήμερα με την Ιτέα, υπήρξε από τους αρχαιότερους οικισμούς της Φωκίδας και επίνειο των Δελφών στις εκβολές του Πλειστού ποταμού. (EL)
Remains of port infrastructure on the beach of Kirra, dating to the Medieval period. Building material from the ancient port has been used for the construction of the Medieval installations. Kirra forms nowadays part of Itea. It was one of the most ancient settlements in Phocis and the port of Delpi on the estuary of the river Pleistos. (EN)
Vestiges de l'infrastructure portuaire sur le littoral de Kirrha, datant de la période médiévale. Matériel de construction provenant du port ancien a été utilisé pour la construction des installations médiévales. Kirrha forme aujourd'hui partie de Itea. Il était l'une des plus anciennes cites dePhocide et le port de Delpes sur l'estuaire de la rivière Pleistos. (FR)


Κίρρα (Ιτέα)

7ος-12ος αι, με προγενέστερες φάσεις (EL)
7th-12th c., with earlier phases (EN)
7e-12e s., avec des phase anterieures (FR)

Βυζαντινή Περίοδος
Byzantine Period

2015-08-16T14:43:37Z
Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας (EL)
Ephorate of Antiquities of Phokis (EN)
Ephorie des Antiquités de Phocis (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

http://hdl.handle.net/11535/142*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.