Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚεφαλή Απόλλωνος (EL)
Head of Apollo (EN)
Tête d'Apollon (EN)

Άγνωστος δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)
Créateur inconnu (FR)

Μαρμάρινη κεφαλή ανδρός, πιθανότατα του Απόλλωνα: φέρει κυματοειδή κόμη γύρω από το πρόσωπο ενώ στο πίσω μέρος της κεφαλής φέρει καλύπτρα. Στο πρόσωπο και στο μέτωπο έχει χαραγμένους σταυρούς από μεταγενέστερη περίοδο. (EL)
Marble head of a man, apparently Apollo; his hair is wavy and surrounds the face, whereas the back of his head is covered. His face and forefront are scarred with crosses, apparently at a later date, in the early Christian period. (EN)
Tête en marbre d'un homme, aparemment Apollon; ses cheveux sont ondulés et entoure le visage, tandis que l'arrière de sa tête est couverte. Son visage et son front sont marqués avec des signes du croix, apparemment à une date ultérieure, dans la période paléochrétienne. (FR)

Ανάθημα (EL)
Votive object (EN)
Votive object (FR)5ος αι. π.Χ. (EL)
5th c. B.C. (EN)
5e s. av. J.-C. (FR)

Ύψος 0,088 μ. (EL)
height 0.088 m. (EN)
hauteur 0.088 m. (FR)

Κλασική περίοδος (EL)
Classical Period (EN)
Classical Period (FR)

2015-08-16T15:07:12Z


Τρισδιάστατο μοντέλο

Λευκό μάρμαρο (EL)
white marble (EN)
marbre blanc (FR)

Ελληνική γλώσσα

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (EL)
Ephorate of Antiquities of Phocis (EN)
Ephorie d' Antiquités de Phocis (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.