Λεπτομέρεια ψηφιδωτού δαπέδου από την Άμφισσα

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΛεπτομέρεια ψηφιδωτού δαπέδου από την Άμφισσα (EL)
Detail of a mosaic floor from Amphissa (EN)
Détail d'un sol en mosaïque de Amphisse (FR)

οικία Γερολυμάτου (EN)
Gerolymatos' house (EN)
maison de Gerolymatos (FR)

Άγνωστος δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)
Créateur inconnu (FR)

Ψηφιδωτό ύστερης ρωμαϊκής εποχής που αποκαλύφθηκε στο δάπεδο της οικίας Γερολυμάτου στην Άμφισσα. Εικονίζει υδρόφιλο πτηνό, πιθανόν ερωδιό ή φλαμίγκο και φέρει επιγραφή. (EL)
Late Roman mosaic discovered on the floor of the Gerolymatos' house in Amphissa. It depicts some kind of waterfowl, probably a heron or flamingo and it bears an inscription. (EN)
Mosaïque romaine tardive découverte sous le sol de la maison de Gerolymatos a Amphisse. Il représente une sorte de sauvagine, probablement un héron ou le flamant et il porte une inscription. (FR)

Μνημείο (EL)
Monument (EN)
Monument (FR)


3ος αι. μ.Χ. (EL)
3rd c. A.D. (EN)
3e s. ap. J.-C. (FR)

οικία Γερολυμάτου, Άμφισσα (EL)
Gerolymatos' house, Amphissa (EN)
maison de Gerolymatos, Amphisse (FR)

Ρωμαϊκή Περίοδος - Ύστερη Αρχαιότητα (EL)
Roman - Late antiquity Period (EN)
Roman - Late antiquity Period (FR)

2015-08-16T16:10:00Z

Εικόνα

mosaic (EN)
ψηφιδωτό (EN)
mosaique (FR)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας (EL)
Ephorate of Antiquities of Phokis (EN)
Ephorie des Antiquités de Phocide (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.