Σπίτια στο Καστρί πριν την κατεδάφιση

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια ΔιανομήΣπίτια στο Καστρί πριν την κατεδάφιση (EL)
Houses at Kastri before the demolition (EN)
Maisons à Kastri avant la démolition (FR)

Άγνωστος δημιουργός
Unknown creator

Μερικά από τα σπίτια του Καστριού πριν από την κατεδάφιση. Στο βάθος, ο κόλπος της Ιτέας και αριστερά οι Φαιδριάδες. (EL)
Some of the houses of Kastri before the demolition. Far away, the gulf of Itea and on the left the Phaedriads. (EN)
Certaines des maisons de Kastri avant la démolition. Au loin, la baie d'Itea et à gauche les Phédriades. (FR)
Hellman, M.-C., Skorda, D. (et al.), La redecouverte de Delphes, Paris 1992 (EL)
Hellman, M.-C., Skorda, D. (et al.), La redecouverte de Delphes, Paris 1992 (EN)
Hellman, M.-C., Skorda, D. (et al.), La redecouverte de Delphes, Paris 1992 (FR)

1892-1902 (EL)

Νεότερη Περίοδος
Modern Period

2015-08-16T17:41:02Z


Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (EL)
Ephorate of Antiquities of Phokis (EN)
Ephorie des Antiquités de Phocide (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.