Το τείχος της ακρόπολης της Άμφισσας

Το τείχος της ακρόπολης της Άμφισσας

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος   

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
από την Υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης Ψηφιακού Περιεχομένου του ΕΚΤ.
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_NC_SAΤο τείχος της ακρόπολης της Άμφισσας (EL)
The walls of the acropolis of Amphissa (EN)
Le mur de l'acropole de Amphisse (FR)

Τμήμα της ακρόπολης της Άμφισσας όπου φαίνονται καθαρά οι διάφορες οικοδομικές φάσεις των οχυρώσεων, από το πολυγωνικό τείχος, στο ισοδομικό σύστημα της ύστερης κλασικής περιόδου και στις νεότερες προσθήκες από ελαφρά λιθοδομή. (EL)
Part of the acropolis of Amphissa where are evident the various building phases of the fortifications: the polygonal wall at the bottom, the ashlar masonry of the late classical period on the right and the rubble masonry of more recent years on top. (EN)
Une partie de l'acropole de Amphissa où sont évidents les différentes phases de construction des fortifications: le mur polygonal au fond, la maçonnerie en pierre de taille de la période classique tardive sur le droit et la maçonnerie de moellons des années plus récentes sur le dessus. (FR)


Κλασική-μεσαιωνική περίοδος (EL)
classical to medieval periods (EN)
périodes classique à médiévale (FR)

Κλασική περίοδος
Classical Period

2015-08-16T20:13:21Z
Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (EL)
Ephorate of Antiquities of Phokis (EN)
Ephorie des Antiquités de Phocide (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

http://hdl.handle.net/11535/152*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.