Οχυρώσεις στο Βόιον

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος   

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
από την Υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης Ψηφιακού Περιεχομένου του ΕΚΤ.
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_NC_SAΟχυρώσεις στο Βόιον (EL)
Fortifications at Voion (EN)
Fortifications à Voion (FR)

Άγνωστος δημιουργός
Unknown creator

Πολυγωνικό οχυρωματικό τείχος στη θέση Άγιος Αθανάσιος Μαριολάτας. Οι οχυρώσεις προστάτευαν την πόλη της Δωρίδας Βόιον ή Βοίον, μια από τις πόλεις της Δωρικής Τετράπολης (οι άλλες τρεις ήταν το Κυτίνιον, ο Ερινεος, και η Ακύφας-Πίνδος). Το Βόιον ήταν η μονη από τις τέσσερισ πολεις που μνημονεύεται σε πηγές του 6ου αιώνα μ.Χ., όπως στον Ιεροκλή. (EL)
Polygonal fortification wall at the site Agios Athanasios of Mariolata. The fortifications wer protecting the city of Doris Voion, one of the cities of the Doric Tetrapolis (the other three were Cytinion, Erineos and Akyphas-Pindos). Voion was the only one of the four cities still mentione in 6th century sources (Hierocles). (EN)
Mur polygonal au site Saint Athanase à Marioalata. Les fortifications protégeaient la cité de Doride Voion, une des cités de la Tétrapolis Dorique (les trois autres étaient Cytinion, Erinéos et Akyphas-Pindos). Voion était la seule des quattre cités mentionnée aux sources du 6e s. ap. J.-C. (Hieroclès). (FR)


5ος-4ος αι. π.Χ. (EL)
5th-4th c. B.C. (EN)
5e-4e s. av. J.-C. (FR)

Κλασική περίοδος
Classical Period

2015-08-16T20:26:16Z
Α. Τσαρούχα, “Δωρίδα”, Οδυσσέας, Δικτυακός τόπος Υπουργείου Πολιτισμού, http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=4922 (EL)
A.Tsaroucha, “Doris”, Odysseus, Internet Site of the Ministry of Culture, http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=4922 (EN)
A. Tsaroucha, “Doride”, Odysseus, Site Internet du Ministère de Culture http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=4922 (FR)

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας (EL)
Ephorate of Antiquities of Phokis (EN)
Ephorie des Antiquités de Phocide (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

http://hdl.handle.net/11535/153*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.