Ο πώρινος ναός της Αθηνάς προναίας πριν την κατολίσθηση.

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ πώρινος ναός της Αθηνάς προναίας πριν την κατολίσθηση. (EL)
The poros temple of Athena Pronaia before the fall of the rocks. (EN)
Le temple de tuf d'Athena Pronaia avant la chutte des rochers. (FR)

Φωτογραφία αρχείου που δείχνει τον αρχαϊκό ναό της Αθηνάς Προναίας πριν την κατολίσθηση που γκρέμισε τους κίονες. (EL)
Archive photograph showing the archaic poros temple of Athena Pronaia before the fall of rocks which demolished the standing columns. (EN)
Photo d'archive montrant le temple en tuf archaïque d'Athéna Pronaia avant la chute de roches qui a démoli les colonnes. (FR)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)
Photo (FR)

Φωτογραφίες (EL)
Photos (EN)
Photos (FR)


αρχές 20ου αιώνα (EL)
beginning of the 20th century (EN)
début du 20ème siècle (FR)

Νεότερη Περίοδος (EL)
Modern Period (EN)

2015-08-16T21:41:39Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας (EL)
Ephorie des Antiquités de Phocide (EN)
Ephorate of Antiquities of Phokis (EN)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.