Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔαιδαλικό ειδώλιο (EL)
Daedalic figurine (EN)
figurine dédalique (FR)

χάλκινο ειδώλιο κούρου ή Απόλλωνα δαιδαλικής τεχνοτροπίας (EL)
Bronze daedalic kouros or Apollo (EN)
Bronze Kouros ou Apollo dédalique (FR)

Άγνωστος δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)
Créateur inconnu (FR)

Γυμνή ανδρική μορφή με ελαφρά προτεταμένο το αριστερό πόδι και τα χέρια σφιγμένα σε γροθιές πλάι στους μηρούς. Τη στενή μέση περισφίγγει μεταλλικός ζωστήρας. Το θωρακικό τόξο διαγράφεται από δυο εξάρματα που σχηματίζουν ένα «Λ». Η πλάτη είναι σχεδόν επίπεδη εκτός από τη βύθιση της σπονδυλικής στήλης, εντονότερη χαμηλά. Το τριγωνικό πρόσωπο έχει τονισμένα χείλη, μικρή μυτερή μύτη, μάτια απομακρυσμένα από τα φρύδια και μεταξύ τους. Τα μαλλιά διαμορφώνονται κατά τον χαρακτηριστικό δαιδαλικό τρόπο της «οροφωτής φαινάκης», δηλαδή σε οριζόντιους σχηματισμούς, εδώ 5 τον αριθμό, συν έναν που καλύπτει την κορυφή του κεφαλιού. (EL)
Naked male figure with a slightly protruding left leg and the hands in fists close to the thighs. Around the narrow waist there is a metal girdle. The thorax is marked by two swellings forming an Λ. The back is almost flat apart from the indentation of the spinal cord, which is clearer on the lower part. The triangular face is marked by intense lips, small pointed nose, eyes which are far from the nose and from each other. The hair is formed with the typical daedalic style in 5 horizontal zones. plus one covering the headtop. (EN)
Figure masculine nue avec une jambe gauche légèrement avancant et les mains poignés proches aux cuisses. Autour de la taille étroite, il ya une ceinture de métal. Le thorax est marqué par deux gonflements formant un Λ. Le dos est presque plat en dehors de l'indentation de la moelle épinière, plus claire sur la partie inférieure. Le visage triangulaire est marquée par des lèvres intenses, petit nez pointu, les yeux qui sont loin du nez et lun de l'autre. Les cheveux sont formés dans le style typique dédalique en cinq zones horizontales et encore une couvrante le dessus de la tête. (FR)

Ανάθημα (EL)
Votive object (EN)
Votive object (FR)

Μικροτεχνία (EL)
Minor Art (EN)
Minor Art (FR)


Rolley, C., Les statuettes en bronze, Fouilles de Delphes 5, 1969, αρ. 172, σελ. 111-113, πιν. 28-29 Amandry – Chamoux 1991, αρ. 26, σελ. 162, εικ. 26 Κολώνια 2006, σελ. 40, 70-71 (EL)
Rolley, C., Les statuettes en bronze, Fouilles de Delphes 5, 1969, no 172, p. 111-113 and Pl. 28-29 (EN)
Rolley, C., Les statuettes en bronze, Fouilles de Delphes 5, 1969, no 172, p. 111-113 and Pl. 28-29 (FR)

630-620 π.Χ. (EL)
630-620 B.C. (EN)
630-620 av.J-C. (FR)

ύψος 19 εκ., βάση 3,8 επί 3,1 εκ. (EL)
height 19 cm., base 3.8 by 3.1 cm. (EN)
hauteur 19 cm., base 3.8 x3.1 cm. (EN)

Βρέθηκε το 1895 εκτός του ιερού, βορείως των ανατολικών λουτρών, σε στρώμα με άλλα αρχαϊκά χαλκά. (EL)
It was found in 1895 outside of the sanctuary, north of the eastern baths in a stratum together with other archaic bronzes. (EN)
Il a été trouvé en 1895 hors le sanctuaire, au nord des bains orientaux dans une strate avec d'autres bronzes archaïques (FR)

Αρχαϊκή περίοδος (EL)
Archaic Period (EN)
Archaic Period (FR)

2015-04-21T09:29:01Z

Εικόνα

Χάλκινο, κατασκευασμένο με χύτευση (EL)
Bronze, cast (EN)
Bronze, moulu (FR)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (EL)
Ephorate of Antiquities of Phocis (EN)
Ephorie des Antiquités de Phocis (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.