Κεφαλή γυναικείου αγάλματος Αφροδίτης

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια ΔιανομήΚεφαλή γυναικείου αγάλματος Αφροδίτης (EL)
Female head of a statue of Aphrodite (EN)
Tête d'une statue d'Aphrodite (FR)

Άγνωστος δημιουργός
Unknown creator

Κεφαλή γυναικείου αγάλματος που απεικονίζει τη θεά Αφροδίτη. Στα μαλλιά διατηρούνται ίχνη ερυθρής βαφής. (EL)
Head of a female statue depicting the goddess Aphrodite. Traces of red paint are preserved on the hair. (EN)
Tête d'une statue féminine représentant la déesse Aphrodite. Des traces de peinture rouge sont conservés sur les cheveux. (FR)
3ος-2ος αι. π.Χ. (EL)
3rd-2nd c. B.C. (EN)
3e-2e s. av. J.-C. (FR)

Ύψος 0,11 μ. (EL)
Height 0.11 m. (EN)
Hauteur 0.11 m. (FR)

Δελφοί
Delphi

Ελληνιστική Περίοδος
Hellenistic Period

2015-08-17T04:58:14Z


Εικόνα

Λευκό μάρμαρο (EL)
white marble (EN)
marbre blanc (FR)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (EL)
Ephorate of Antiquities of Phokis (EN)
Ephorie des Antiquités de Phocide (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.