Κεφαλή γυναικείου αγάλματος

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια ΔιανομήΚεφαλή γυναικείου αγάλματος (EL)
Head of a female statue (EN)
Tete d'une statuette feminine (FR)

Άγνωστος δημιουργός
Unknown creator

Κεφαλή γυναικείας μορφής, η οποία διατηρεί και τμήμα από το λαιμό. Τα μαλλιά αποδίδονται επιμελημένα, χωρίζονται στο μέσο και στην κορυφή φέρει ταινιωτό διάδημα. (EL)
Part of a female figure, preserving part of the neck. The hair is redered quite well-kept, they are divided in the middle and on the top they bear a diadem. (EN)
Partie d'une figure féminine, préservant une partie du col. Les cheveux sont rendus bien entretenues, elles sont divisées au milieu et en haut ils portent un diadème. (FR)
3ος-2ος αι. π.Χ. (EL)
3rd-2nd c. B.C. (EN)
3e-2e s. av. J.-C. (FR)

ύψος 0,15 μ (EL)
height 0.15 m. (EN)
hauteur 0.15 m. (FR)

Δελφοί
Delphi

Ελληνιστική Περίοδος
Hellenistic Period

2015-08-17T10:06:39Z


Εικόνα

λευκό μάρμαρο (EN)
white marble (EN)
marbre blanc (FR)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (EN)
Ephorate of Antiquities of Phokis (EN)
Ephorie des Antiquités de Phocide (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.