Πήλινο ειδώλιο με ίχνη χρώματος

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια ΔιανομήΠήλινο ειδώλιο με ίχνη χρώματος (EL)
Clay figurine with traces of paint (EN)
Figurine en argile avec des traces de couleur (FR)

Πήλινο ειδώλιο χορευτή ή χορεύτριας (EL)
Clay figurine of a dacer (EN)
Figurine en argile d' un danseur ou d'une danseuse (FR)

Άγνωστος δημιουργός
Unknown creator

Η μορφή, πιθανότατα ανδρική, παριστάνει χορευτή διονυσιακής λατρείας. Στέκεται όρθια, φορα “φρυγικό” πίλο και έχει μακριά κόμη με βοστρύχους. Το ένδυμα παρουσιάζει έντονο απόπτυγμα στην μέση ενώ δείχνει να συνεχίζεται ως το ύψος των μηρών. Στο αριστερό χέρι κρατούσε αντικείμενο που έχει χαθεί. Το ειδώλιο ήταν καλυμμένο με λευκό επίχρισμα και φέρει ακόμη ίχνη κυανού χρώματος στο χιτώνα και ερυθρού στους μηρούς και τα γόνατα. Τα πόδια ήταν ίσως επενδεδυμένα με εφαρμοστές αναξυρίδες. (EL)
The figurine, probably male, represents a dancer of the Dionysiac cult. He stands still, he wears a Phrygian cap and has long hair in tresses. He wears a short tunic, with an part heavily protruding in front. In the left hand he holds an object which is lost. The figurine was covered with white slip and bears traces of light blue colour on the tunic and of red colour on the thighs and knees. The legs were probably covered with tight oriental trousers. (EN)
La figurine, probablement de sexe masculin, représente un danseu du culte dionysiaque. Il est debout, il porte un bonnet phrygien et a les cheveux longs en tresses. Il porte une tunique courte, avec une partie très saillante en face. Dans la main gauche, il tient un objet qui est perdu. La figurine a été peint blanc et on y discerne des traces de couleur bleu clair sur la tunique et de la couleur rouge sur les cuisses et les genoux. Les jambes ont probablement été vétus pantalons serrés orientales. (FR)
425-400 π.Χ. (EL)
425-400 B.C. (EN)
425-400 av.J.-C. (FR)

ύψος 19 εκατοστά (EL)
height 19 cm. (EN)
hauteur 19 cm. (FR)

Δελφοί
Delphi

Κλασική περίοδος
Classical Period

2015-04-21T19:17:10Z


Εικόνα

συμπαγής πηλός, λεπτό πλακίδιο βάσης (EL)
Compact clay, thin tile for the base (EN)
Argile compacte, fine tuile pour la base (FR)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (EL)
Ephorate of Antiquities of Phocis (EN)
Ephorie des Antiquités de Phocis (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.