Ανάγλυφη κεφαλή πολεμιστή

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνάγλυφη κεφαλή πολεμιστή (EL)
Head of a warrior in relief (EN)
Tête d'un guerrier en relief (FR)

Άγνωστος δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)
Créateur inconnu (FR)

Αποσπασματικά σωζόμενη μαρμάρινη κεφαλή πολεμιστή, από τη ζωφόρο του Θησαυρού των Μασσαλιωτών. Η μορφή φέρει κράνος ενώ ιδιαίτερα φροντισμένα αποδίδονται η κόμη και το γένειο της. (EL)
Fragmentary marble head of a warrior from the frieze of the treasury of the Massaliots. He bears a helmet and his hairstyle and beard appear particularly neat. (EN)
Tête en marbre fragmentaire d'un guerrier de la frise du trésor des Massaliotes. Il porte un casque et sa coupe de cheveux ainsi que la barbe semblent particulièrement soignée. (FR)

Αρχιτεκτονικό Γλυπτό (EL)
Architectural sculpture (EN)
Architectural sculpture (FR)Amandry, P. – Chamoux, F., Guide de Delphes, Le Musee,EFA, 1991, 49-51, εικ. 14 α (EL)
Amandry, P. – Chamoux, F., Guide de Delphes, Le Musee, EFA,1991, 49-51 (EN)
Amandry, P. – Chamoux, F., Guide de Delphes, Le Musee, EFA,1991, 49-51 (FR)

500 π.Χ. (EL)
500 B.C. (EN)
500 av.J.-C. (FR)

σωζόμενο ύψος 18,5 εκ., πάχος 9 εκ. (EL)
height of preserved fragment 18.5 cm., depth 9 cm. (EN)
hauteur 18.5 cm., profondeur 9 cm. (EN)

Ζωφόρος του Θησαυρού των Μασσαλιωτών, Δελφοί (EL)
Frieze of the Treasury of the Massaliots, Delphi (EN)
Frise du Trésor des Massaliotes, Delphi (FR)

Αρχαϊκή περίοδος (EL)
Archaic Period (EN)
Archaic Period (FR)

2015-04-22T07:58:46Z


Εικόνα

μάρμαρο (EL)
marble (EN)
marbre (FR)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (EL)
Ephorate of Antiquities of Phocis (EN)
Ephorie des Antiquités de Phocis (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.