Τείχη της αρχαίας Λιλαίας

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια ΔιανομήΤείχη της αρχαίας Λιλαίας (EL)
Walls of ancient Lilaia (EN)
Fortifications de Lilaia ancienne (FR)

Άγνωστος δημιουργός
Unknown creator

Τμήμα οχυρωματικού πύργου από το τείχος της αρχαίας Λιλαίας. Τα τείχη της Λιλαίας καταστράφηκαν από τον Φίλιππο Β' της Μακεδονίας το 346 π.Χ., η πόλη όμως οχυρώθηκε ξανά λίγο αργότερα. (EL)
Part of a defensive tower, belonging to the fortifications of ancient Lilaia. The walls of Lilaia were destroyed by Philip II of Macedon in 346 b.C., however the city was fortified again soon thereafter. (EN)
Part d'une tour de défense, appartenant aux fortifications de l'ancienne Lilaia. Les murs de Lilaia ont été détruits par Philippe II de Macédoine en 346 avant J.-C, mais la ville a été fortifiée à nouveau peu de temps après. (FR)
Ιστότοπος ΥΠΠΟ, Α. Τσαρούχα, http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2427 (EL)
Internet site of Ministry of Culture, A. Tsaroucha, http://odysseus.culture.gr/h/3/eh352.jsp?obj_id=2427 (EN)
Site Internet, Ministere de Culture, A. Tsaroucha, http://odysseus.culture.gr/h/3/eh352.jsp?obj_id=2427 (FR)

Φωτογραφίας 1987, μνημείου 4ος αι. π.Χ. (EL)
Photo 1987, monument 4th century B.C. (EN)
Photo 1987, monument 4e s. av.J.-C. (FR)

αρχαία Λίλαια (σημ. Πολύδροσο)
ancient Lilaia (present-day Polydroso)

Κλασική περίοδος
Classical Period

2015-04-24T11:34:12Z


Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (EL)
Ephorate of Antiquities of Phocis (EN)
Ephorie des Antiquités de Phocis (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.