Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚυκλικός χορός (EL)
circular dance (EN)
Danse en cercle (FR)

Άγνωστος δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)
Créateur inconnu (FR)

Ομάδα από πήλινες μορφές, Νύμφες σε κυκλικό χορό. Οι γυναίκες κρατιούνται από τα χέρια πάνω σε μια ενιαία πήλινη στεφάνη, στο κέντρο της οποίας δεσπόζει η μορφή του Πάνα: κραυγάζει με ανοικτό το στόμα, προτού αρχίσει να παίζει τον αυλό του. (EL)
A group of clay figurres depicting Numphs in a circular danse. The women hold hands, standing on a clay ring, in the centre of which stands Pan: he cries out with mouth aghast before he starts playing on his flute. (EN)
Ronde de Nymphes en terre-cuite autour de Pan. Les Nymphes se tiennent la main, debout sur un anneau de terre cuite, dans le centre de laquelle se dresse Pan: il crie avec la bouche ouverte avant qu'il ne commence à jouer la flûte. (FR)

Ανάθημα (EL)
Votive object (EN)
Votive object (FR)

Πλαστική (EL)
Plastic (EN)
Plastic (FR)


Amandry P, and Chamoux, Fr., Guide de Delphes -Le Musée, Sites et monuments, 6, 1991 (EL)
Amandry P, and Chamoux, Fr., Guide de Delphes -Le Musée, Sites et monuments, 6, 1991 (EN)
Amandry P, and Chamoux, Fr., Guide de Delphes -Le Musée, Sites et monuments, 6, 1991 (FR)

5ος αι. π.Χ. (EL)
5th c. B.C. (EN)
5e s. av. J.-C. (FR)

Κωρύκειο άντρο (EL)
Corycian cave (EN)
Antre Corycien (FR)

Κλασική περίοδος (EL)
Classical Period (EN)
Classical Period (FR)

2015-06-25T21:34:15Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (EL)
Ephorate of Antiquities of Phocis (EN)
Ephorie d' Antiquités de Phocis (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.