Βοιωτική τριφυλλόσχημη οινοχόη

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια ΔιανομήΒοιωτική τριφυλλόσχημη οινοχόη (EL)
Boeotian wine jug with a trifle-shaped mouth (EN)
Cruche de vin Béotienne avec une bouche en forme de trefle (FR)

Άγνωστος δημιουργός
Unknown creator

Ξεχωριστού ενδιαφέροντος μελανόμορφη βοιωτική τριφυλλόστομη οινοχόη του τέλους του 6ου αιώνα π.Χ. Απεικονίζει γονυπετή σάτυρο να συνδαυλίζει τη φωτιά σε βωμό. (EL)
Particularly interesting black-figured Boeotian wine jug with a trifle-shaped mouth; it dates to the end of the 6th century B.C. It depicts a satyr on his knees kindling the fire on an altar. (EN)
Cruche de vin a figures noirs béotienne avec une bouche en forme de trefle; elle est particulièrement intéressante datant de la fin du 6e siècle av J.-C. Il représente un satyre sur ses genoux allumant le feu sur un autel. (FR)


6ος αι. π.Χ. (EL)
6th c. B.C. (EN)
6e s. av. J.-C. (FR)

Αρχαϊκή περίοδος
Archaic Period

2015-06-30T16:30:19Z
Εικόνα

πηλός, επίχρισμα (EL)
clay, slip (EN)
tonneau, pigment (FR)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (EL)
Ephorate of Antiquities of Phocis (EN)
Ephorie d' Antiquités de Phocis (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

http://hdl.handle.net/11535/37*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.