Η ανακάλυψη του ενός από τους δύο Αργείους κούρους

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ ανακάλυψη του ενός από τους δύο Αργείους κούρους (EL)
The discovery of one of the two Argive kouroi (EN)
La découverte de l'un des deux kouroi Argives (FR)

The discovery of Kleobis (EN)
Η ανακάλυψη του "Κλέοβι" (EN)
La découverte de Kleobis (FR)

Άγνωστος δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)
Créateur inconnu (FR)

Στιγμιότυπο από την ανακάλυψη του ενός από του δύο αργείους κούρους, που ως πρόσφατα ταυτιζόταν με τον Κλέοβι. Ο κούρος διακρίνεται όρθιος στο αριστερό μέρος της φωτογραφίας, ενώ οι εργάτες, αλλά και κάτοικοι του χωριού, έχουν συγκεντρωθεί για τη φωτογραφία. (EL)
Archive photograph from the discovery of one of the two argive kouroi, until recently identified with Kleovis. The kouros is visible on the left side of the picture, whereas the workers as well as inhabitants of the village have gathered for the picture. (EN)
Photo de la découverte de l'un des deux kouroi d'Argos, jusqu'à récemment identifié avec Kleovis. Le Kouros est visible sur le côté gauche de l'image, tandis que les travailleurs ainsi que les habitants du village se sont réunis pour la photo. (FR)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)
Photo (FR)

Φωτογραφίες (EL)
Photos (EN)
Photos (FR)


http://archimage.efa.gr/consulter-image-photo-plan?id=47619&title=Gr%C3%A8ce-Delphes-Sanctuaire+d%27Apollon-C448 (EL)
http://archimage.efa.gr/consulter-image-photo-plan?id=47619&title=Gr%C3%A8ce-Delphes-Sanctuaire+d%27Apollon-C448 (EN)
http://archimage.efa.gr/consulter-image-photo-plan?id=47619&title=Gr%C3%A8ce-Delphes-Sanctuaire+d%27Apollon-C448 (FR)

1893-04-30

3250 x 4252 px (EL)
3250 x 4252 px (EN)
3250 x 4252 px (FR)

Ανασκαφές Δελφών (EL)

Νεότερη Περίοδος (EL)
Modern Period (EN)

2015-07-01T18:47:19Z

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (EL)
Ephorate of Antiquities of Phocis (EN)
Ephorie d' Antiquités de Phocis (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.