Η κατασκευή του νέου χωριού Καστρί στη θέση των σημερινών Δελφών

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ κατασκευή του νέου χωριού Καστρί στη θέση των σημερινών Δελφών (EL)
The construction of the new village Kastri at the site of the present-day Delphi (EN)
La construction du nouveau village Kastri au site de Delphes modernes (FR)

Άγνωστος δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)
Créateur inconnu (FR)

Για τη διενέργεια των ανασκαφών απαλλοτριώθηκε το χωριό Καστρί και οι κάτοικοί του έκτισαν νέα σπίτια σε κοντινή τοποθεσία, όπου βρίσκεται και το σημερινό χωριό των Δελφών. Η φωτογραφία εικονίζει την κατασκευή του νέου χωριού. (EL)
In order to carry out the excavations the village Kastri was expropriated and its inhabitants built new houses at a nearby location, where the present-day village Delphi is situated. The picture shows the construction of the new village. (EN)
Afin de mener les fouilles, le village Kastri a été exproprié et ses habitants ont construit de nouvelles maisons à proximité, dans le site où le village actuel Delphi est situé. La photo montre la construction du nouveau village. (FR)

Φωτογραφία (EL)
Photo (EN)
Photo (FR)http://archimage.efa.gr/consulter-image-photo-plan?id=620&title=Gr%C3%A8ce-Delphes-non_renseigne-A25 (EL)
http://archimage.efa.gr/consulter-image-photo-plan?id=620&title=Gr%C3%A8ce-Delphes-non_renseigne-A25 (EN)
http://archimage.efa.gr/consulter-image-photo-plan?id=620&title=Gr%C3%A8ce-Delphes-non_renseigne-A25 (FR)

1892 (EL)

2591x3442px (EL)
2591x3442px (EN)
2591x3442px (FR)

Νεότερη Περίοδος (EL)
Modern Period (EN)

2015-07-02T17:08:30Z


Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή (EL)
French Archaeological School (EN)
Ecole archéologique française (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.