Οχυρώσεις στη Γλύφα

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος   

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
από την Υπηρεσία Ασφαλούς Διαφύλαξης Ψηφιακού Περιεχομένου του ΕΚΤ.
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC_BY_NC_SAΟχυρώσεις στη Γλύφα (EL)
Fortifications at Glyfa (EN)
Fortifications à Glyfa (FR)

Οχυρώσεις στη θέση Παλιόκαστρο (EL)
Fortifications at the site Paliokastro (EN)
Fortifications à Paliokastro (FR)

Άγνωστος δημιουργός
Unknown creator

Τμήμα οχύρωσης που χρονολογείται στα τέλη του 4ου –αρχές 3ου π.Χ. αιώνα και βρίσκεται στον λόφο Παλιόκαστρο, σε στρατηγική θέση πάνω από τον σημερινό οικισμό Γλυφάδα ή Γλύφα (απέναντι από το νησάκι Τριζόνια). (EL)
Part of fortifications dating to the end of the 4th-beginning of 3rd century B.C., situated on the hill Paliokastro, at a strategic position above the present settlement Glyfa or Glyfada (opposite from the islet Trizonia). (EN)
Part des fortifications datant à la fin du 4e et au début du 3e s. av.J-C, situées sur la colline Paliokastro, à une site strategiquement placée au dessus du village moderne Glyfa ou Glyfada (en face de la petite île de Trizonia). (FR)


Ύστερος 4ος-πρώιμος 3ος αι. π.Χ. (EL)
Late 4th-early 3d c. B.C. (EN)
Fin du 4e- début du 3e s. av. J.-C. (FR)

Ελληνιστική Περίοδος
Hellenistic Period

2015-08-12T15:29:10Z
Α. Τσαρούχα, “Γλύφα”, Οδυσσέας, επίσημος ιστότοπος ΥΠΠΟΑ, http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=20384 (EL)
A. Tsaroucha, "Glyfa”, Odysseus, Internet Site of the Hellenic Ministry of Culture, http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=20384 (EN)
A. Tsaroucha, "Glyfa”, Odysseus, Site internet officiel du Ministere Hellenique de Culture, http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=20384 (FR)

Εικόνα

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας (EL)
Ephorate of Antiquities of Phokis (EN)
Ephorie des Antiquités de Phocide (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

http://hdl.handle.net/11535/91*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.