Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος

Αποθετήριο :
Ψηφιακοί Δελφοί

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
Ο σύνδεσμος στην καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών εργασιών στον ιστότοπο του φορέα*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚορμός Αρτέμιδος (EL)
Torso of Artemis (EN)
Torse d'Artémis (FR)

Άγνωστος δημιουργός (EL)
Unknown creator (EN)
Créateur inconnu (FR)

Ή μορφή φέρει χιτώνα, ο οποίος φτάνει έως τα γόνατα, καλύπτει τον αριστερό ώμο, ενώ αφήνει ελεύθερο το δεξιό. Από τον δεξιό ώμο εξαρτάται φαρέτρα η οποία είναι ζωσμένη και στην μέση.Τυπολογικά το έργο αποτελεί παραλλαγή της λεγόμενης Αρτέμιδος Λαφρίας, χρυσελεφάντινο άγαλμα το οποίο πλάστηκε μάλλον τον 2ο αι. π.Χ. (EL)
Artemis bears a chiton, which reaches down to the knees, covering the left shoulder, whereas it leaves the right one uncovered. From the latter hangs an arrow case, tied also around the waist. As far as its typology is concerned, the statue constitutes a variation of the so-called Artemis Laphria, a golden-and-ivory statue made probably in the 2nd c. B.C. (EN)
Artemis porte une tunique, qui descend aux genoux, couvrant l'épaule gauche, tandis qu'elle laisse l'épaule droite découverte. De cette dernière est suspendu un cas de flèches, lié aussi autour de la taille. En ce qui concerne sa typologie, la statue constitue une variation de Artemis Laphria, une statue en or et ivoire créée probablement dans le 2e c. av. J.-C. (FR)

Ανάθημα (EL)
Votive object (EN)
Votive object (FR)F. Croissant, J. Marcadé, στο Guide de Delphes, le Musée, Paris, 1991, σ. 117, αρ. 7, εικ. 79. (EL)
F. Croissant, J. Marcadé, στο Guide de Delphes, le Musée, Paris, 1991, p. 117, no. 7, fig79. (EN)
F. Croissant, J. Marcadé, στο Guide de Delphes, le Musée, Paris, 1991, p. 117, no. 7, fig. 79. (FR)

2015-07-30

Ύψος 0,17 μ. (EL)
Height 0.17 m. (EN)
Hauteur 0.17 cm. (FR)

Δελφοί (EL)
Delphi (EN)
Delphes (FR)

Ρωμαϊκή Περίοδος - Ύστερη Αρχαιότητα (EL)
Roman - Late antiquity Period (EN)
Roman - Late antiquity Period (FR)

2015-08-13T07:37:58Z


Τρισδιάστατο μοντέλο

Λευκό μάρμαρο (EL)
white marble (EN)
marbre blanc (FR)

Μη γλωσσολογικό περιεχόμενο - Μη εφαρμόσιμο

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδος (EL)
Ephorate of Antiquities of Phocis (EN)
Ephorie des Antiquités de Phocide (FR)

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.